36  køretøjer er tilmeldt veterantræffet i Gadbjerg nu på lørdag.

De 36 køretøjer fordeler sig på 9 biler,  6 gamle traktorer, 12 motorcykler og 9 knallerter.

Og det sjove er, at alle køretøjer har lokal tilknytning, altså er det folk fra Gadbjerg-området, der er de lykkelige ejere af alle køretøjerne.

”Veteranerne” mødes på stationspladsen i Gadbjerg kl. 13,30 og kører efterfølgende en promenadetur gennem byen, så tag…

Kommer der togstop i Gadbjerg? Ja, hvis Billundbanen anlægges og den endelige linje føres over Gadbjerg. Som det ser ud nu, er der stadig politisk flertal bag Billundbanen. Så den bliver med al sandsynlighed til noget. Baneprojektet er dog både udskudt og forsinket. Nu mangler vi så blot beslutningen om at linjeføringen skal gå over Gadbjerg.

Beslutningen

BaneDanmark (BD) skriver på bane.dk at de vil aflevere det politiske…

Seks lokalrødder er nu klar til at løfte Gadbjergs samarbejde med Vejle Kommune ind i en ny sæson. Der er masser af spændende opgaver at tage fat på, og Lokalrådet glæder sig derfor over at kunne byde velkommen til Hildegard van Kemenade og Agnes Busk.

Det nye Lokalråd blev konstitueret således:

Formand: Esben Leonhard

Næstformand: Morten Fuglsig Lauridsen

Sekretær: Hildegard van Kemenade

Kasserer: Mie Blok Sølund…

Møde vedr. byggeprojekter på Sejershaven i Gadbjerg 

Forud for et møde den 7. april med byrådspolitikere og embedsmænd fra Vejle Kommune, med henblik på at få færdiggjort udstykningen på Sejershaven, havde Tænketanken inviteret til et orienterende møde i Sognehuset den 4. april. 

Her var der bl.a. præsentation af 2 rækkehusprojekter (Se link herunder) til eje eller leje på dagsordenen, herudover efterlyste Tænketanken…

- Et samarbejde mellem Gadbjerg Lokalråd og forsikringsselskabet Vejle Brand g/s. For hvert booket møde er der kontant støtte til lokale projekter.

En syvårsplan for Gadbjerg

Der er ideer i alle størrelser, farver og faconer og alligevel er der en klar rød tråd.

Søndag den 26. februar 2017 blev årets fastelavnsfest afholdt.

Vanen tro bød gymnastikafdelingen indenfor i Gadbjerg hallen til tøndeslagning og et par timers hygge.

Frem mødte omkring 100 udklædte børn, deres forældre og bedsteforældre. Enkelte voksne havde også været i gemmerne for at finde udklædningstøjet frem.

Kreativiteten fejlede bestemt ikke noget, der var mange fantasifulde og veludførte udklædninger. Der var…

Det kræver god planlægning og hårdt arbejde at lave en god fest. Og begge ting har man i rigt mål på Meta Mariehjemmet i Gadbjerg. Alle beboere var kørt i stilling i dagligstuen, køkkenet med "Verdens bedste køkken Mona" i spidsen havde tilberedt en fornemt, 'sønderjysk' kagebord - og så havde forstander Karina Lange og de engagerede medarbejdere også lige indrettet en ny erindringstue (efter norsk inspiration fra studieturen…

 

Træerne er plantet, så vi alle kan få lejlighed til at smage af deres frugter, når vi går på stien. Da vi ikke tror, at frugt fra stjålne træer smager særlig godt, bedes træerne venligst sat tilbage igen.

Skrevet af "De Game Gartnere"

Margrethe Club er en nystartet klub i Gadbjerg i lejede lokaler i dele af hotel Margrethe.

Fremover vil det være et samlingssted for alle, der har lyst og interesse i at være med. Her vil medlemmer af klubben kunne få et godt glas vin, en øl, vand, kaffe osv. til priser, der ikke belaster budgettet.

Der er igangsat mange forskellige aktiviter: Kortspil, foredrag, vinsmagning, dameaftener med eksempelvis hairstyling, makeup…

Byg og bo Idrætsforeningen Gadbjerg Idrætsforening tilbyder en bred vifte af aktiviteter. Håndbold Gymnastik FDF Gadbjerg Badminton Gadbjerg Hallen Antenneforeningen Foreningens interesseområde er at skabe bedst mulige modtageforhold vedrørende fjernsyn og FM radio. Borgerforeningen Virker for sognets sunde fremgang, støtter alt, hvad der tjener til fremme af sognets tarv. Er talerør for sognets befolkning, støtter udviklingen i sognet på alle måder Seniorklubben Meninghedsrådet Gadbjerg Løbet Kom og nyd de dejlige naturskønne omgivelser samtidig med at du konkurrerer mod uret. Der er 3 distancer 1,1 - 4,2 - 8,8 km Tennis Crossfitness Hjælpeforeningen Foreningens formål er at støtte den økonomiske udvikling i Gadbjerg, og sikre en fortsat udvikling samt omsætning af ejendomme i byen. Vandværket Værket er et privat fælles vandværk, der forsyner 415 forbrugere med drikkevand. Margrethe Club Margrethe Club
jyskweb