Flittig brug, vind og vejr har taget hårdt på skovlegepladsen. Den lever ikke længere op til de sikkerhedsmæssige krav og bliver nedlagt af Naturstyrelsen.
Her kan du finde præsentationen og referatet fra Borgermødet om Gadbjerg Butikshus d. 28.02.2023

FJERNVARMEINFO OKTOBER 2022

Såfremt der er opbakning blandt borgerne får vi fjernvarme i 2026 på en linjeføring fra Give via Riis og Givskud.

FJERNVARMEINFO

Et stort opbud af Gadbjergborgere tog mandag d. 10. oktober turen til Ikærhallen i Give for at blive klogere på udsigterne til fjernvarme i Gadbjerg.

De ting vi nu ved, er at vi i første halvår af 2023 får vished om opbakningen blandt borgerne til at etablere et fjernvarmenet i Gadbjerg. Vi finder der også ud af hvad det koster at blive tilsluttet fjernvarmen.

Såfremt der er opbakning blandt borgerne får vi fjernvarme i 2026 på en linjeføring fra Give via Riis og Givskud.

Både Vejle Kommune, som var vært ved mødet, og Give Fjernvarme opfordrede fortsat til tålmodighed fra borgernes side. Produktionskapaciteten hos Give Fjernvarme bliver forøget, så de har plads til at tage flere kunder ind. Det er en af grundene til at fjernvarmen ikke kan komme hurtigere til Riis, Givskud og Gadbjerg.

Brænder du inde med spørgsmål, så hjælper Give Fjernvarme gerne med svar på tlf. 7573 1022

Flittig brug, vind og vejr har taget hårdt på skovlegepladsen. Den lever ikke længere op til de sikkerhedsmæssige krav og bliver nedlagt af Naturstyrelsen.
Her kan du finde præsentationen og referatet fra Borgermødet om Gadbjerg Butikshus d. 28.02.2023
Byg og bo Idrætsforeningen Gadbjerg Idrætsforening tilbyder en bred vifte af aktiviteter. Håndbold Gymnastik FDF Gadbjerg Badminton Gadbjerg Hallen Antenneforeningen Foreningens interesseområde er at skabe bedst mulige modtageforhold vedrørende fjernsyn og FM radio. Borgerforeningen Virker for sognets sunde fremgang, støtter alt, hvad der tjener til fremme af sognets tarv. Er talerør for sognets befolkning, støtter udviklingen i sognet på alle måder Seniorklubben Meninghedsrådet Gadbjerg Løbet Kom og nyd de dejlige naturskønne omgivelser samtidig med at du konkurrerer mod uret. Der er 3 distancer 1,1 - 4,2 - 8,8 km Tennis Crossfitness Hjælpeforeningen Foreningens formål er at støtte den økonomiske udvikling i Gadbjerg, og sikre en fortsat udvikling samt omsætning af ejendomme i byen. Vandværket Værket er et privat fælles vandværk, der forsyner 415 forbrugere med drikkevand. Margrethe Club Margrethe Club
jyskweb