Kontakt

Efter lokalrådsvalget består udvalget, som arbejder med profilering af følgende medlemmer: Esben Frederiksen og Agnes Busk.

Fokuspunktet profilering

Målet er:

At sikre at lokalområdet Gadbjerg synliggøres og markedsføres på bedste vis.

Indsats:

At Gadbjergs hjemmeside opdateres og er brugervenlig, så der er let adgang til både at hente informationer og lægge informationer på hjemmesiden.

At hjemmesiden forbliver interessant, spændende og vedkommende. Vi har en aftale med Jyskweb om hjælp til at oplære webredaktører, der repræsenterer de forskellige foreninger. Desuden afholdes et årligt redaktionsmøde i juli, hvor den redaktionelle linje og tekniske forhold drøftes.

Vedligeholdelse og videreudvikling af Profil Gadbjerg, både online og i trykt version.

Sætte fokus på de gode historier i samarbejde med reporter-gruppen og andre indholdsproducenter (tekst, foto, film mv.).

Udbygge aktivitet på de sociale medier og samle indsats i en opdateret strategi.

 

Vi vil fortælle om arbejdet i Lokalrådet ved at:

  • Lægge referat på hjemmeside

  • Lave indlæg i de lokale aviser (Give Avis og VAF)

  • Invitere til borgermøder, når der er relevante emner at debattere

  • Deltage i debatten i Lokalsamfundet og i de forskellige foreninger.

  • Invitere relevante politikere og embedsmænd til Lokalområdet.

Antenneforeningen Foreningens interesseområde er at skabe bedst mulige modtageforhold vedrørende fjernsyn og FM radio. Badminton FDF Gadbjerg Borgerforeningen Virker for sognets sunde fremgang, støtter alt, hvad der tjener til fremme af sognets tarv. Er talerør for sognets befolkning, støtter udviklingen i sognet på alle måder Gadbjerg Fitness Gadbjerg Hallen Hjælpeforeningen Gadbjerg Løbet Kom og nyd de dejlige naturskønne omgivelser samtidig med at du konkurrerer mod uret. Der er 3 distancer 1,1 - 4,2 - 8,8 km Meninghedsrådet Gymnastik Håndbold Idrætsforeningen Gadbjerg Idrætsforening tilbyder en bred vifte af aktiviteter. Løbeklubben Margrethe Club Seniorklubben Skytteforeningen Tennis Vandværket Værket er et privat fælles vandværk, der forsyner 415 forbrugere med drikkevand.
jyskweb