Kontakt:

Hans Henrik Madsen

Visionsplan for byforskønnelse

Planen er udarbejdet efter drøftelse i Lokalrådet, med det formål der vil give Gadbjerg et løft så byen fremstår som en by der er ren samt attraktiv at bosætte sig i og være turist i, samt at drive virksomhed og tiltrække nye.

Lokalrådet vil hvert forår stå for at afholde oprydning og rengøring i Gadbjerg by og omegn, gerne i samarbejde med byens foreninger samt skole og daginstitioner og byens borgere.

Lokalrådet vil påpege, i det omfang lovgivningen giver mulighed for at nedrive eller renovere bygninger der henlægger som ruiner, vi vil inddrage Vejle Kommune som myndighed i dette.

Lokalrådet vil arbejde for at belysning samt fortov renoveres, så byen frem står som en velholdt enhed.

Lokalrådet vil arbejde for at alle tiltag, der giver en smukkere by fremmes.

Alle forslag vil forsøges gennemført i et samarbejde med Vejle Kommune, vi vil arbejde for at Gadbjerg er med på lige fod i denne udvikling, som den øvrige del af kommunen.

Lokalrådet vil ligeledes være med til at søge puljemidler i det omfang dette ønskes fra borgere, hvor det er muligt at gennemføre projekter der forskønner Gadbjerg.

Byg og bo Idrætsforeningen Gadbjerg Idrætsforening tilbyder en bred vifte af aktiviteter. Håndbold Gymnastik FDF Gadbjerg Badminton Gadbjerg Hallen Antenneforeningen Foreningens interesseområde er at skabe bedst mulige modtageforhold vedrørende fjernsyn og FM radio. Borgerforeningen Virker for sognets sunde fremgang, støtter alt, hvad der tjener til fremme af sognets tarv. Er talerør for sognets befolkning, støtter udviklingen i sognet på alle måder Seniorklubben Meninghedsrådet Gadbjerg Løbet Kom og nyd de dejlige naturskønne omgivelser samtidig med at du konkurrerer mod uret. Der er 3 distancer 1,1 - 4,2 - 8,8 km Tennis Crossfitness Hjælpeforeningen Foreningens formål er at støtte den økonomiske udvikling i Gadbjerg, og sikre en fortsat udvikling samt omsætning af ejendomme i byen. Vandværket Værket er et privat fælles vandværk, der forsyner 415 forbrugere med drikkevand. Margrethe Club Margrethe Club
jyskweb