Landsbyprogram for Gadbjerg

Pluskontoret Arkitekter har bearbejdet borgernes prioritering og ideer fra landsbymødet den 27. oktober til et landsbyprogram.

Det bliver Gadbjergs forslag til Vejle Kommune til, hvordan byfornyelse kan bidrage til at skabe udvikling lokalt i Gadbjerg, hvis høringen er positiv.

Man kan hente programmet her eller bestille et eksemplar hos lokalrådet. Lokalrådet holder et offentligt møde om programmet den 12. januar 2010 kl. 19.00 på Hotel Margrethe.

Mærk høringssvar ”Landsbyprogram Gadbjerg” og send det til Vejle Kommune, Udviklingssekretariatet, Skolegade 1, 7100 Vejle / post(at)vejle.dk eller til lokalrådet ved Hanne Christiansen, Hanne-c(at)gadbjergnet.dk. Høringssvar skal være os i hænde senest den 28. januar.

Hvilke initiativer i bymidten mener du er vigtigst for at sikre udvikling i Gadbjerg?

Vejle Kommune har i samarbejde med Gadbjerg lokalråd og interesserede borgere igangsat arbejdet med at udarbejde et landsbyprogram for Gadbjerg.

Hvilke initiativer i bymidten mener du er vigtigst for at sikre udvikling i Gadbjerg?

Den 23. september blev der afholdt et formøde med en række indbudte borgere som opvarmning til landsbymødet.

Den 27. oktober blev der afholdet landsbymøde for hele landsbyen.

Læs mere og bliv inspireret ved at se, hvad der er sket i de andre landsbyer, der arbejder med landsbyprogrammer.

Har du et forslag til byforskønnelse: Klik her!

Link

www.vejle.dk/landsbyprogram
- Her kan du bl.a. læse om allerede gennemførte landsbyprogrammer.

Arkitekternes registrering (pdf 3.1mb)
- Gadbjerg i tekst, tal og fotos

Invitation til landsbymøde d. 27. oktober (pdf 277kb)

Antenneforeningen Foreningens interesseområde er at skabe bedst mulige modtageforhold vedrørende fjernsyn og FM radio. Badminton FDF Gadbjerg Borgerforeningen Virker for sognets sunde fremgang, støtter alt, hvad der tjener til fremme af sognets tarv. Er talerør for sognets befolkning, støtter udviklingen i sognet på alle måder Gadbjerg Fitness Gadbjerg Hallen Hjælpeforeningen Gadbjerg Løbet Kom og nyd de dejlige naturskønne omgivelser samtidig med at du konkurrerer mod uret. Der er 3 distancer 1,1 - 4,2 - 8,8 km Meninghedsrådet Gymnastik Håndbold Idrætsforeningen Gadbjerg Idrætsforening tilbyder en bred vifte af aktiviteter. Løbeklubben Margrethe Club Seniorklubben Skytteforeningen Tennis Vandværket Værket er et privat fælles vandværk, der forsyner 415 forbrugere med drikkevand.
jyskweb