Vandmålere.

Vi er pålagt en løbende kontrol af, at vandmålerne rent faktisk måler det korrekte forbrug.

Målerne kontrolleres hvert 3. år.

Kontrollen sker som en stikprøvekontrol, der udtrækkes tilfældig, hvorefter der gives besked til VVS-firma omkring udskiftning og indsendelse af de udtagne målere. 

De målere der bliver udtaget til kontrol, udskiftes straks med nye, da det er for dyrt at skulle have målerne retur fra kontrolinstandsen og genmontere dem.

 

Udskiftningen sker uden omkostninger for den enkelte forbruger.

Antenneforeningen Foreningens interesseområde er at skabe bedst mulige modtageforhold vedrørende fjernsyn og FM radio. Badminton FC GOG FDF Gadbjerg Borgerforeningen Virker for sognets sunde fremgang, støtter alt, hvad der tjener til fremme af sognets tarv. Er talerør for sognets befolkning, støtter udviklingen i sognet på alle måder Gadbjerg Fitness Gadbjerg Hallen Hjælpeforeningen Gadbjerg Lokalråd Gadbjerg Løbet Kom og nyd de dejlige naturskønne omgivelser samtidig med at du konkurrerer mod uret. Der er 3 distancer 1,1 - 4,2 - 8,8 km Meninghedsrådet Gymnastik Håndbold Idrætsforeningen Gadbjerg Idrætsforening tilbyder en bred vifte af aktiviteter. Løbeklubben Margrethe Club Seniorklubben Skytteforeningen Tennis Vandværket Værket er et privat fælles vandværk, der forsyner 415 forbrugere med drikkevand.
jyskweb