2020 - uændrede takster

Taksttabel for året 2020

 

Tilslutningsafgifter i området jf. vandforsyningsplanen:

 

1. Parcelhuse                            kr. 23723,00             Ret til årsforbrug   max 230 m3

 

2. Hobbylandbrug                     kr. 34986,00          Ret til årsforbrug    max.350 m3

 

3. Produktionslandbrug             kr. 69967,00          Ret til årsforbrug    over 350 m3

 

Tilslutningsafgifter til:

 

Række -, kæde – og gruppehuse er lig:                         Parcelhus x 0,9 pr. lejlighed.

 

Udlejningsejendomme med 2 eller flere lejligheder er lig:                        Parcelhus x 0,6 pr. lejlighed.

 

Tilslutningsafgifter for øvrige forbrugere efter nærmere aftaler jf. Vejledning fra miljøstyrelsen

 nr. 1 / 1986.

 

Tilslutningsafgiften dækker over Hovedanlæg / Hovedledning /  Stikledning  / Hovedstophane

og Målerbrønd  som placeres max. 1 meter inde på grunden  eller max 10 meter fra

Hovedledning/Stikledning.

 

Ved etablering af vandforsyning, ” jf. Regulativ for I/S Gadbjerg Vandværk § 4 ” på steder, hvor

der ikke forefindes de fornødne Hovedledninger /Stikledninger, eller hvor det kræves

ekstraordinære udgifter til ledningsnet, udføres disse på de betingelser, som i hvert enkelt tilfælde

vedtages af vandværkets bestyrelse. 

 

Forbrugsafgifter:

Fast afgift for forbrugere  pr. år                         kr. 400,00

Målerafgift for forbrugere med et årsforbrug  < 230 m3                       kr. 720,00

Målerafgift for forbrugere med et årsforbrug  > 230 m3             kr. 870,00

Kubikmeterpris                                     kr.     4,00

Grønne afgifter ( statsafgift ) er uændret pr. m3              kr.     5,00

Byggevand pr. m3                                            kr.     8,00

Rykkergebyr                                        kr.  100,00

Manglende aflæsning                                         kr.  100,00

Lukke/genåbningsgebyr   kr.  800,00  +  evt. ekstra udgifter til opgravning m.m.

 

Rabat:

Der ydes ingen rabat på forbrug.

 

Til samtlige priser tillægges gældende moms, grønne afgifter og andet efter gældende love.

2019 - uændrede takster

2018 - uændrede takster

Byg og bo Idrætsforeningen Gadbjerg Idrætsforening tilbyder en bred vifte af aktiviteter. Håndbold Gymnastik FDF Gadbjerg Badminton Gadbjerg Hallen Antenneforeningen Foreningens interesseområde er at skabe bedst mulige modtageforhold vedrørende fjernsyn og FM radio. Borgerforeningen Virker for sognets sunde fremgang, støtter alt, hvad der tjener til fremme af sognets tarv. Er talerør for sognets befolkning, støtter udviklingen i sognet på alle måder Seniorklubben Meninghedsrådet Gadbjerg Løbet Kom og nyd de dejlige naturskønne omgivelser samtidig med at du konkurrerer mod uret. Der er 3 distancer 1,1 - 4,2 - 8,8 km Tennis Crossfitness Hjælpeforeningen Foreningens formål er at støtte den økonomiske udvikling i Gadbjerg, og sikre en fortsat udvikling samt omsætning af ejendomme i byen. Vandværket Værket er et privat fælles vandværk, der forsyner 415 forbrugere med drikkevand. Margrethe Club Margrethe Club
jyskweb