Indhold

Kontakt

Spørgsmål vedr. opkrævninger, flytning, mv. kontakt gerne:

Vandværkskontoret
Midt Regnskab ApS

Tlf.: 21224880

Mail: kontakt@midtregnskab.dk

Gadbjerg vandværk

Værket er beliggende på adressen Buen 29, 7321  Gadbjerg.

Værket er et privat fælles vandværk, der forsyner 415 forbrugere med drikkevand.

 

Vi har en indvindingstilladelse fra 12.12.2013 til indvinding af 72000 m3 pr. år.

 

Indvindingen sker fra værkets 2 boringer i Gadbjerg skov. Råvandsboringer i skoven er taget i brug i 2013.

Den sidste "gamle" rådvandsboring på vandværksgrunden er lukket i juni 2018.

Der er etableret helt nyt filteranlæg på værket i 2013

Der sker en løbende kontrol af vandkvaliteten og oplysninger herom findes på særskilt side "Vandprøver", hvor vi tilstræber at indlægge de enkelte analyser i sin helhed så hurtigt som muligt.

Tilsyn Vejle Kommune

Filen med tilsynrapporten for 2019 er desværre for stor til at kunne ligges ind, men såfremt man ønsker en kopi af rapporten, kan man blot sende en mail til hthomsen54@gmail.com med oplysning om 1. adresse og 2. mailadressen, så bliver den sendt direkte.

Kontakt

Spørgsmål vedr. opkrævninger, flytning, mv. kontakt gerne:

Vandværkskontoret
Midt Regnskab ApS

Tlf.: 21224880

Mail: kontakt@midtregnskab.dk

Antenneforeningen Foreningens interesseområde er at skabe bedst mulige modtageforhold vedrørende fjernsyn og FM radio. Badminton Crossfitness FC GOG FDF Gadbjerg Borgerforeningen Virker for sognets sunde fremgang, støtter alt, hvad der tjener til fremme af sognets tarv. Er talerør for sognets befolkning, støtter udviklingen i sognet på alle måder Gadbjerg Fitness Gadbjerg Hallen Gadbjerg Lokalråd Gadbjerg Løbet Kom og nyd de dejlige naturskønne omgivelser samtidig med at du konkurrerer mod uret. Der er 3 distancer 1,1 - 4,2 - 8,8 km Meninghedsrådet Gymnastik Håndbold Idrætsforeningen Gadbjerg Idrætsforening tilbyder en bred vifte af aktiviteter. Løbeklubben Margrethe Club Seniorklubben Skytteforeningen Tennis Vandværket Værket er et privat fælles vandværk, der forsyner 415 forbrugere med drikkevand.
jyskweb