Indhold

Kontakt

Spørgsmål vedr. opkrævninger, flytning, mv. kontakt gerne:

Vandværkskontoret
Midt Regnskab ApS

Tlf.: 21224880

Mail: kontakt@midtregnskab.dk

Onsdag den 22.2.23

Onsdag den 22.2.23 bliver vor strømforsyning lagt om og nødstrømsgenerator tilsluttet, hvorfor der kan forekomme en kortvarig afbrydelse af vandforsyningen.

Arbejdet påbegyndes på kl. 8, men vi kender ikke tidspunkt for afbrydelse af vandforsyningen.

Med venlig hilsen

Gadbjerg Vandværk amba.

Hans Thomsen, sekretær

Årsaflæsning 2021.

Onsdag den 15.12. kører vi rundt og fjernaflæser alle målere og såfremt vi finder evt. lækager vil vi efterfølgende kontakte de relevante forbrugere.

God jul til alle.

Lukning pga. af ledningsarbejde 6.5.20 fra kl. 8.30 - til 12.

Lukningen omfatter:

Klausholmvej, Skovkærvej, Tjørneparken, Allevej samt Buen nr. 24 og 26.

Kort over vandledninger og stophaner

Se alle detaljerne

DWG-filen kan læses med programmet DWG Trueview, som du kan downloade gratis.

Hent DWG Trueview

Download kort - 2015

Kontakt

Spørgsmål vedr. opkrævninger, flytning, mv. kontakt gerne:

Vandværkskontoret
Midt Regnskab ApS

Tlf.: 21224880

Mail: kontakt@midtregnskab.dk

Onsdag den 22.2.23

Onsdag den 22.2.23 bliver vor strømforsyning lagt om og nødstrømsgenerator tilsluttet, hvorfor der kan forekomme en kortvarig afbrydelse af vandforsyningen.

Arbejdet påbegyndes på kl. 8, men vi kender ikke tidspunkt for afbrydelse af vandforsyningen.

Med venlig hilsen

Gadbjerg Vandværk amba.

Hans Thomsen, sekretær

Byg og bo Idrætsforeningen Gadbjerg Idrætsforening tilbyder en bred vifte af aktiviteter. Håndbold Gymnastik FDF Gadbjerg Badminton Gadbjerg Hallen Antenneforeningen Foreningens interesseområde er at skabe bedst mulige modtageforhold vedrørende fjernsyn og FM radio. Borgerforeningen Virker for sognets sunde fremgang, støtter alt, hvad der tjener til fremme af sognets tarv. Er talerør for sognets befolkning, støtter udviklingen i sognet på alle måder Seniorklubben Meninghedsrådet Gadbjerg Løbet Kom og nyd de dejlige naturskønne omgivelser samtidig med at du konkurrerer mod uret. Der er 3 distancer 1,1 - 4,2 - 8,8 km Tennis Crossfitness Hjælpeforeningen Foreningens formål er at støtte den økonomiske udvikling i Gadbjerg, og sikre en fortsat udvikling samt omsætning af ejendomme i byen. Vandværket Værket er et privat fælles vandværk, der forsyner 415 forbrugere med drikkevand. Margrethe Club Margrethe Club
jyskweb