Vandring i Refstrup Skov

af Hans Dybvad

Statsskoven havde indbudt til en vandring i skoven under ledelse af skovarbejder Annette Colding. Vi mødtes på P-pladsen ved Allèvejen, der var ca. 20, der var interesseret i at høre om Refstrup Skov. Annette Colding bød velkommen og fortalte om skoven og dens drift, så fortalte Hans Dybvad om de lokalhistoriske ting og steder, der findes i skoven.

Ved siden af P-pladsen har der været en festplads, som blev brugt af Afholdsbevægelsen, der havde stor opbakning her i Gadbjerg, før Vejle-Give banen blev anlagt og indtil Kroen blev bygget. Derefter ebbede det ud med sammenholdet i foreningen.

Vi fortsætter op til Stenen, som er funden af skovarbejderne Niels Smith og Martin Nielsen, det er en såkaldt "Skaalsten" fra den hedenske tid. Man ved ikke, hvad det symboliserer, men på Moesgaard Museum er der sten med sådanne tegn, der bliver benævnt "Frugtbarhedstegn". Arkæolog Inge Kjær, kunne ikke bekræfte, om det var rigtigt. I den nordlige side af skoven, mod "Røgterhuset", havde Niels Jensen "Pumpmand" og Helge Jensen plantet et stykke med graner, inden de rejste til Amerika. Da var Jens Hansen Jensen ejer af skoven. Siden fik de lov til at fælle disse træer til piloteringspæle, som blev brugt, da "Hotel Australia" i Vejle blev bygget. Det var det eneste sted man kunne få træer af en sådan længde, at de kunne nå ned i den bløde undergrund. Efter beregningerne har der været ca. 280-300 træer.

Annette Colding fortalte om træer, der skulle bevares til insekter, biller og andre smådyr, til føde for spætter og fugle, der lever af disse.

På den østlige side af Allèvejen ligger brønden. Den har måske været der de sidste 200 år. Huset, der har ligget i nærheden, var beboelse for skovfogden på Refstrup, og derfor kaldt "Refstrup Skovhus". I kirkebogen står der den 21. april 1769:

Niels Jensen Skoufoget i Refstrup Skouhuus og Karen Madsdatter, trolovet.
Og den 30. september Copulerede.

Siden har huset været beboet af Peder Christensen, der også var skovfoged på Refstrup.

Hans skifte er funden på Lands Arkivet i Viborg. Den er oversat med den ortografiske "skrivemåde", der blev brugt på den tid. Af pladshensyn tager jeg kun det væsentlige med:

Anno 1798. den 14. Junii, blev af Bye og Herredsfogede Lauges Fulmægtig Cammerraad Jens Thelmann af Veile, med Tester Sognefoged Jens Clausholm og Laurs Jensen af Smedstrup, foretaget Registrering og Vurdering efter afdøde Skoufoged Peder Christensen i Refstrup Skoufogedhuus, i følge overdragelse af ejeren til Refstrup. (ved ikke hvem der har ejet Refstrup, det pågældende tidspunkt, da der har været to ejere i 1798.)

Byg og bo Idrætsforeningen Gadbjerg Idrætsforening tilbyder en bred vifte af aktiviteter. Margrethe Club Margrethe Club Hjælpeforeningen Foreningens formål er at støtte den økonomiske udvikling i Gadbjerg, og sikre en fortsat udvikling samt omsætning af ejendomme i byen. Crossfitness Meninghedsrådet Vandværket Værket er et privat fælles vandværk, der forsyner 415 forbrugere med drikkevand. Seniorklubben Antenneforeningen Foreningens interesseområde er at skabe bedst mulige modtageforhold vedrørende fjernsyn og FM radio. Gadbjerg Hallen FDF Gadbjerg Gymnastik Håndbold Borgerforeningen Virker for sognets sunde fremgang, støtter alt, hvad der tjener til fremme af sognets tarv. Er talerør for sognets befolkning, støtter udviklingen i sognet på alle måder
jyskweb