Skovlegepladsen

Den ligger tæt på Gadbjerg by, på Allévej i Refstrup Skov. Legepladsen er åben hele året. Der er parkeringspladser sammen med.

Refstrup Skov er på 27 ha og ligger nordvest for Gadbjerg by. Med p-pladsen (legepladsen) som udgangspunkt, kan der vælges to vandreruter på hhv. 1,3 og 1,4 km. Turene giver et godt indtryk af den meget varierede og frodige løvskov.

Skoven øst for Allévej er en åben hundeskov, hvor hunden må være løs, under forudsætning af, at du har kontrol over den.

Her finder du skovlegepladsen

Byg og bo Idrætsforeningen Gadbjerg Idrætsforening tilbyder en bred vifte af aktiviteter. Margrethe Club Margrethe Club Hjælpeforeningen Foreningens formål er at støtte den økonomiske udvikling i Gadbjerg, og sikre en fortsat udvikling samt omsætning af ejendomme i byen. Crossfitness Meninghedsrådet Vandværket Værket er et privat fælles vandværk, der forsyner 415 forbrugere med drikkevand. Seniorklubben Antenneforeningen Foreningens interesseområde er at skabe bedst mulige modtageforhold vedrørende fjernsyn og FM radio. Gadbjerg Hallen Badminton FDF Gadbjerg Gymnastik Håndbold Borgerforeningen Virker for sognets sunde fremgang, støtter alt, hvad der tjener til fremme af sognets tarv. Er talerør for sognets befolkning, støtter udviklingen i sognet på alle måder
jyskweb