Et samarbejde mellem Gadbjergs Foreninger

Om Gadbjergs Venner

Borgerforeningen, Margrethe Club og Gadbjerg IF er gået sammen om at danne arbejdsgruppen Gadbjergs venner med det formål at skabe liv og aktiviteter i Gadbjerg.

Gadbjergs venner vil fremadrettet i fællesskab skabe og afvikle sommerfest, julefrokost og festival.

Derudover har Gadbjergs venner en tjans til Rock i Byparken med salg af drikkevare, som giver en indtjening til de andre arrangementer.

Overskuddet fra aktiviteterne går til initiativer i byen og byens foreninger. Der bliver en pulje, som det er muligt at søge midler fra en gang årligt - midler uddeles med blik for:

  • At de kommer flest mulige til gavn
  •  At de medvirker til at skabe byforskønnelse
  • At de medvirker til at gøre Gadbjerg til en attraktiv by

Arrangementer

Gadbjergs venner vil fremadrettet i fællesskab skabe og afvikle

Sommerfest - hvert år - Se program for 2024

Julefrokost  - i lige år

Festival - i ulige år

Derudover har Gadbjergs venner en tjans til Rock i Byparken med salg af drikkevarer, som giver en indtjening til de andre arrangementer.

Kontakt

Vil du gerne vide mere,så grib endelig fat i:

Ole Lange telefon 20 68 33 04

Torben Petersen telefon 30 32 04 30

Nette Linde telefon 29 36 96 90

Byg og bo Idrætsforeningen Gadbjerg Idrætsforening tilbyder en bred vifte af aktiviteter. Margrethe Club Margrethe Club Hjælpeforeningen Foreningens formål er at støtte den økonomiske udvikling i Gadbjerg, og sikre en fortsat udvikling samt omsætning af ejendomme i byen. Crossfitness Meninghedsrådet Vandværket Værket er et privat fælles vandværk, der forsyner 415 forbrugere med drikkevand. Seniorklubben Antenneforeningen Foreningens interesseområde er at skabe bedst mulige modtageforhold vedrørende fjernsyn og FM radio. Gadbjerg Hallen Badminton FDF Gadbjerg Gymnastik Håndbold Borgerforeningen Virker for sognets sunde fremgang, støtter alt, hvad der tjener til fremme af sognets tarv. Er talerør for sognets befolkning, støtter udviklingen i sognet på alle måder
jyskweb