Fugleskydning - afholdes 18. juni 2022

Fugleskydning er en gammel tradition for medlemmerne af Gadbjerg Borgerforening og afholdes hvert år  i Refstrup Plantage.

Fugleskydning er en årlig begivenheden tilbage fra 1923, dog med undtagelse af 1924 og 1945. Den manglende afholdelse i 1945 skyldes mangel på krudt under krigen.

Dagens første skud løsnes af sidste års fuglekonge kl. 10.30, hvorefter de tilmeldte skytter på skift løsner 3 skud indtil alle plader er faldet, den som skyder den sidste plade ned er årets Kronprins.

Hvem der bliver årets nye Fuglekonge - eller dronning offentliggøres ved aftenfesten i efter fugleskydningen.

Se programmet for 2022 her

Byg og bo Idrætsforeningen Gadbjerg Idrætsforening tilbyder en bred vifte af aktiviteter. Håndbold Gymnastik FDF Gadbjerg Badminton Gadbjerg Hallen Antenneforeningen Foreningens interesseområde er at skabe bedst mulige modtageforhold vedrørende fjernsyn og FM radio. Borgerforeningen Virker for sognets sunde fremgang, støtter alt, hvad der tjener til fremme af sognets tarv. Er talerør for sognets befolkning, støtter udviklingen i sognet på alle måder Seniorklubben Meninghedsrådet Gadbjerg Løbet Kom og nyd de dejlige naturskønne omgivelser samtidig med at du konkurrerer mod uret. Der er 3 distancer 1,1 - 4,2 - 8,8 km Tennis Crossfitness Hjælpeforeningen Foreningens formål er at støtte den økonomiske udvikling i Gadbjerg, og sikre en fortsat udvikling samt omsætning af ejendomme i byen. Vandværket Værket er et privat fælles vandværk, der forsyner 415 forbrugere med drikkevand. Margrethe Club Margrethe Club
jyskweb