Der er meget at glæde sig over i Gadbjerg i øjeblikket. Borgerne, virksomhederne og foreningerne i landsbyen har givet tilsagn om køb af anparter og sponsorater for ca.…
Vi har været rundt i byen for at sælge anparter og har fået en række spørgsmål, som vi besvarer her. Har du endnu ikke tegnet anparter, så kan du gøre det herunder.
Såfremt der er opbakning blandt borgerne får vi fjernvarme i 2026 på en linjeføring fra Give via Riis og Givskud.

Information om Ny Købmand i Gadbjerg

Borgerforeningen

Havde du ikke selv mulighed for at deltage i borgermødet om Ny Købmand i Gadbjerg, så kan du læse om mødet her.

Ca. 170 Gadbjerg-borgere var mødt op til borgermødet. - så stor var interessen for at høre om mulighederne for at videreføre købmandsbutikken i Gadbjerg. Gadbjerg Borgerforening præsenterede en realiserbar plan for videreførelse af butikken som Min Købmand. Her fik vi god hjælp af Hans Meldgaard fra Dagrofa. Han kom med et gennemarbejdet forslag til videreførelse af Min Købmand i Gadbjerg, i en ”ny” brugervenlig og moderne indrettet butik.

Præsententation fra mødet kan ses HER

Artikel fra Vejle Amts Folkeblad kan læses HER

Økonomi 

Der skal tilvejebringes en kapital på 3 mio. kroner til køb af ejendom, renovering, nyt inventar og outlet område. For at kunne lande projektet er det nødvendig med en kapital på mindst 1 mio. kr. via salg af anparter á 2.500 kr.

Der kom flere gode input fra borgerne, som bliver taget til efteretning i arbejdsgruppen. Borgerne var generelt meget positive overfor projektet og der blev skrevet under på tegningsaftaler for et beløb på den rigtige side af 100.000 kr.

Der var ca. 150 borgere der tog en tegningsformular med hjem og der nogle, der var blevet bedt om at tage med hjem til bekendte, som ikke kunne deltage i borgermødet.

Salg af anparter og mere information

Hvis du allerede har udfyldt din tegningsformular, så kan den afleveres hos ”Vores” købmand i Gadbjerg. Borgerforeningen vil efterfølgende opkræve beløbet.

Tegningsformularen kan downloades ved at klikke HER

Borgerforeningen vil  i den kommende til være tilstede ved købmanden eller ved hotellet, hvor man kan købe anparter og/eller få svar på spørgsmål og nærmere information. Tid og sted vil løbende blive kommunikeret her på siden og på Facebook.

Der er meget at glæde sig over i Gadbjerg i øjeblikket. Borgerne, virksomhederne og foreningerne i landsbyen har givet tilsagn om køb af anparter og sponsorater for ca.…
Vi har været rundt i byen for at sælge anparter og har fået en række spørgsmål, som vi besvarer her. Har du endnu ikke tegnet anparter, så kan du gøre det herunder.
Såfremt der er opbakning blandt borgerne får vi fjernvarme i 2026 på en linjeføring fra Give via Riis og Givskud.
Byg og bo Idrætsforeningen Gadbjerg Idrætsforening tilbyder en bred vifte af aktiviteter. Håndbold Gymnastik FDF Gadbjerg Badminton Gadbjerg Hallen Antenneforeningen Foreningens interesseområde er at skabe bedst mulige modtageforhold vedrørende fjernsyn og FM radio. Borgerforeningen Virker for sognets sunde fremgang, støtter alt, hvad der tjener til fremme af sognets tarv. Er talerør for sognets befolkning, støtter udviklingen i sognet på alle måder Seniorklubben Meninghedsrådet Gadbjerg Løbet Kom og nyd de dejlige naturskønne omgivelser samtidig med at du konkurrerer mod uret. Der er 3 distancer 1,1 - 4,2 - 8,8 km Tennis Crossfitness Hjælpeforeningen Foreningens formål er at støtte den økonomiske udvikling i Gadbjerg, og sikre en fortsat udvikling samt omsætning af ejendomme i byen. Vandværket Værket er et privat fælles vandværk, der forsyner 415 forbrugere med drikkevand. Margrethe Club Margrethe Club
jyskweb