Hjælp med at bevare vores købmandsbutik i Gadbjerg

For at kunne bevare vores Købmandsbutik i Gadbjerg er der brug for kapital. Via salg af anparter á 2.500 kr til byens borgere skal vi rejse mindst 1 million kroner. 

Du kan tegne anparter ved at udfylde nedenstående formularer eller ved kontakt til Borgerforeningen.

 

Gadbjerg Butikshus ApS

Tegningsblanket
Indbetaler/Anpartskøber:
Indbetalers betalingsoplysninger:
Jeg er indforstået med, at tilsagnet i henhold til denne blanket om køb af anparter er juridisk bindende, hvorfor jeg forpligter mig til at indbetale anpartskøbets beløb på anfordring fra arbejdsgruppen for Gadbjerg Butikshus ApS. Tidspunktet for indbetaling vil tilgå senere.

Købet af anparter og derved betalingen for købet af anparter sker ved, at anpartskøbets beløb indsættes på Gadbjerg Butikshus ApS spærrede konto. Overførslen kan ske enten elektronisk dvs. via din netbank, ved henvendelse til din egen bank.

HUSK at ved alle indbetalinger skal følgende angives i feltet ”tekst til modtager”: Dit navn, din adresse, dit postnummer og by samt din e-mailadresse (hvis du har en). Desuden bedes du anføre dit registrerings- og kontonummer fra dit eget pengeinstitut. Årsagen er, at banken skal have mulighed for at tilbageføre det indbetalte beløb, hvis projekt ” Gadbjerg Butikshus ApS” ikke realiseres.

Købet af anparter og dermed tegningen anses først for fuldført, når overførslen er gennemført og registreret på Gadbjerg Butikshus ApS spærrede konto. Når tegningsperioden er afsluttet, vil du enten via din e-mail (hvis du har angivet en) eller pr. brev modtaget et anpartsbevis.
Ved indsendelse af tegningsblanketten accepterer jeg at Gadbjerg Butikshus ApS som dataansvarlig opbevarer og arkiverer personoplysninger om mig til brug for
tegning af anparter i Gadbjerg Butikshus ApS. Dine oplysninger vil blive opbevaret som dokumentation for opnået egenfinansiering med henblik på etablering af
yderligere finansiering til projektet. Ovenstående personoplysninger kan videregives til tredjepart i forbindelse med finansiering. Mine oplysninger opbevares så længe jeg fremgår af ejerbogen eller så længe det er påkrævet af øvrig lovgivning. Jeg kan kontakte Gadbjerg Butikshus ApS med anmodning om at blive orienteret om indsamling, behandling og videregivelse af mine personoplysninger. Derudover kan jeg anmode om indsigt, kræve berigtigelse eller sletning af personoplysninger, der er urigtige, vildledende eller på lignende måde behandlet i strid med lovgivningen. Klage over behandlingen af mine personoplysninger kan ske til Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København K, telefonnummer: 33 19 32 00 eller e-mail: dt@datatilsynet.dk.
Byg og bo Idrætsforeningen Gadbjerg Idrætsforening tilbyder en bred vifte af aktiviteter. Håndbold Gymnastik FDF Gadbjerg Badminton Gadbjerg Hallen Antenneforeningen Foreningens interesseområde er at skabe bedst mulige modtageforhold vedrørende fjernsyn og FM radio. Borgerforeningen Virker for sognets sunde fremgang, støtter alt, hvad der tjener til fremme af sognets tarv. Er talerør for sognets befolkning, støtter udviklingen i sognet på alle måder Seniorklubben Meninghedsrådet Gadbjerg Løbet Kom og nyd de dejlige naturskønne omgivelser samtidig med at du konkurrerer mod uret. Der er 3 distancer 1,1 - 4,2 - 8,8 km Tennis Crossfitness Hjælpeforeningen Foreningens formål er at støtte den økonomiske udvikling i Gadbjerg, og sikre en fortsat udvikling samt omsætning af ejendomme i byen. Vandværket Værket er et privat fælles vandværk, der forsyner 415 forbrugere med drikkevand. Margrethe Club Margrethe Club
jyskweb