Tøsbystien - 1. etape

16-10-2018 Byg og bo

Da de længe ventede tinglysningerne faldt på plads og en stor maskine meldte sin ankomst lød startskuddet til anlæggelsen af Tøsbystien i weekenden, hvor efterårsvejret viste sig fra sin absolut bedste side.

Fredag morgen gik gravemaskinen i gang med udgravningen af en del af den 1 km lange cykel- og gangsti.

Hen over weekenden er der blevet arbejdet ihærdigt, fra morgen til aften, og resultatet er helt fantastisk, ca. 700 m af stien er anlagt med sand og stabilgrus, nu mangler den sidste afretning og finish af jord omkring stien.

TAK – for den frivillige arbejdsindsats der er leveret og TAK til dem som har været så venlige, at stille maskiner til rådighed, det gør arbejdet langt nemmere og har gjort det muligt at nå så langt.

Dernæst skal der gang i de resterende etaper:

  • Stien skal føres rundt i svinget ved Tøsby Mosevej og føres hen til Tøsbygårde
  • Stien skal føres foran Gadbjergvej 11

Disse etaper vil blive igangsat hen over efteråret.

 
OM GADBJERG.DK | WEBMASTER