Landsbyprogrammet

Gadbjergs Landsbyprogram har været behandlet i diverse udvalg og tilsidst i Byrådet den 30. juni 2010. Landsbyprogrammet er godkendt med de aftalte ændringer, dog med den bemærkning "at hvis skolestrukturdebatten medfører ændringer i skolefunktionerne, revurderes planen"

Nedenstående er de kommentarer der er kommet fra de f.ske udvalg:

Styregruppens ændringsforslag har været drøftet med Gadbjerg lokalråd som fuldt ud bakker op om det nuværende landsbyprogram. Lokalrådets eneste bemærkninger er nu "Hvornår kan vi gå i gang?"
                     

Byrådet har afsat i alt 2,4 mio kr. i perioden 2010 - 2012 til processen bag de ti landsbyprogrammer og realisering af konkrete projekter. I i forbindelse med budgettet for 2010 er der afsat en ramme på 800.000 kr. Når landsbyprogrammet er godkendt, vil der i samarbejde med Gadbjerg blive aftalt at igangsætte et eller flere konkrete projekter indenfor landsbyprogrammets rammer som opfølgning på byrådets beslutning.                                    

Chef for Udviklingssekretariatet indstiller, 16. juni 2010, pkt. 26:
at landsbyprogram for Gadbjerg anbefales til Økonomiudvalget  

                     
Udvalget for Lokalsamfund og Nærdemokrati, 16. juni 2010, pkt. 26:
Indstillingen godkendt med en bemærkning om, at hvis skolestrukturdebatten medfører ændringer i skolefunktionerne, revurderes planen. 

Landbyprogram for Gadbjerg anbefales.      

        
Økonomiudvalget, 21. juni 2010, pkt. 233:

Anbefales af et flertal på 7 medlemmer af Økonomiudvalget.

Dan Arnløv Jørgensen og Torben Elsig-Pedersen tog forbehold for deres stillingtagen til Byrådets behandling af sagen. 

 

Byrådet den 30. juni 2010:           

Beslutning

Godkendt.

 

 

 
OM GADBJERG.DK | WEBMASTER