Midsommerbål 2014
Kanotur Sverige 2014

Generalforsamling torsdag 2. marts 2017

 

 Kl. 19.00 i Kernen

 

Dagsorden

 

 

1. Valg af dirigent

 

2. Formandens beretning ved Nina Madsen

 

3. Kassereren fremlægger regnskab for 2016 ved Dorte Duch

 

4. Valg af forældrerepræsentanter til kredsbestyrelsen

    

     Jette Skov Kristensen - genopstiller

     Karin Dahl - genopstiller

     Karina Andreasen - genopstiller

 

 

5. Valg af 2 interne revisorer

       Jytte Rosenmaj og Hans Thomsen. Begge genopstiller.

 

6. Valg af suppleanter til kredsbestyrelsen

 

7. Kort orientering om kredsens arbejde v/ Jesper Holm

 

8. Evt.

 

Nina Madsen

 

Vi mødes onsdage

Tumlinge ( 0-2 kl ) kl. 16.30 – 18

Pilte ( 3-4 kl ) kl. 19 – 20.30

Væbner ( 5-6 kl ) kl. 19 – 21

Sr Væbner ( 7- kl ) kl. 19 - 21

 

Se mere om Gadbjerg FDF og vores aktiviteter på

Gadbjerg.dk og vores facebook side FDF Gadbjerg

 

 

Med venlig hilsen FDF Gadbjerg

.

OM GADBJERG.DK | WEBMASTER