Ved en nordligere placering af Gadbjerglinje vil man undgå mose, beskyttet natur og boliger indenfor 100 meter.

Billundbanen over Gadbjerg

Gadbjerg Borgerforening og Gadbjerg Lokalråd deltager aktivt i et samarbejde med borgere fra Åst og Mørup om at klarlægge baggrunden for beslutning om Billundbanen. Formålet er at anbefale Gadbjerglinjen.

Føres linjen over Gadbjerg vil en genåbning af stationen styrke den gode udvikling byen allerede oplever. Det vil gøre Gadbjerg meget attraktiv som bosætningsområde med tog i retning af både Billund, Vejle og Herning og Brande. Med god infrastruktur mellem Jelling, Gadbjerg og Give vil en Gadbjerglinje skabe mest mulig gavn for Vejle Kommune.

Initiativgruppen

Initiativgruppen er en borgergruppe der har arbejdet med linjeføringen af en eventuelt kommende Billundbane siden juni 2015 med månedlige møder, kontakt til interessenter og politikere, løbende aktindsigt i baneprojektets udvikling og formidling gennem lokal presse. Gruppen har tidligere haft møde med forhenværende borgmester Arne Sigtenbjerggaard og ved en anden lejlighed forhenværende trafikminister Hans Christian Schmidt. Desuden har initiativgruppen fornyeligt haft møde med BaneDanmark som kom til Billund for at drøfte linjeføringen.

Initiativgruppen består af følgende deltagere:

  • Jørgen Braad, Åst
  • Martin Fogh Skovlyst, Åst
  • Inger Kafton, Åst
  • Dan Foss, Åst
  • Anders Jørgens, Gadbjerg
  • Esben Leonhard Frederiksen, Gadbjerg
  • Lene Hansen, Mørup
  • Erik Hansen, Mørup

Gruppen har brugt meget tid på at sætte sig grundigt ind i sagen og kender samtidigt de lokale forhold.

 
OM GADBJERG.DK | WEBMASTER