- Den aktive landsby i hjertet af Vejle Kommune

Seneste nyt

Vejle Spildevand fornyer kloakledninger i Gadbjerg.

Fornyelsesarbejdet foregår af flere omgange i løbet af uge 31-36

Information fra Vejle Spildevand om gravearbejde og reparation af kloakrør i uge 26-43

Her kan du finde præsentationen og referatet fra Borgermødet om Gadbjerg Butikshus d. 28.02.2023
Vi har brug for frivillige hjælpere og dygtige hænder til en lang række opgaver.
Vi har været rundt i byen for at sælge anparter og har fået en række spørgsmål, som vi besvarer her. Har du endnu ikke tegnet anparter, så kan du gøre det herunder.

Kalenderen

Peer Høgsberg, Randbøl – En eftermiddag på jysk med historier og sange

Besøg på Blue Hors, Randbøldal, med rundvisning af Erik Hansen. Husk tilmelding!  Se vedlagte indbydelse!

 

”Syng Dansk” aften med organist og korleder Henrik Rosendal, Jelling. En festlig aften med musik og sang.  Kaffebord 40,- kr. Bemærk: I Sognehuset fælles med…
Julehygge m/ gløgg og æbleskiver og musik ved Jonas Frederik, organist ved Givskud og Gadbjerg kirker samt korleder og musiker.
Sangeftermiddag med Steen Nielsen i Sognehuset kl. 12.30. Start på nyt år. Der serveres 1 stk. sildemad, 2 stk. smørrebrød, 1 øl/vand samt kaffe og kage, pris 150,- kr.…
Vita og Bjarne Hyldgaard, Give, med rejsefortælling om besøg på 5 øer i  Middelhavet – Korfu, Cypern, Kreta, Malta og Mallorca.
Generalforsamling m/ banko.

På plakaten

SPIS SAMMEN I GADBJERG

Ny Gadbjerg-film fra idrætsforeningen

Fugleskydning og Fest i skoven

Byg og bo Idrætsforeningen Gadbjerg Idrætsforening tilbyder en bred vifte af aktiviteter. Håndbold Gymnastik FDF Gadbjerg Badminton Gadbjerg Hallen Antenneforeningen Foreningens interesseområde er at skabe bedst mulige modtageforhold vedrørende fjernsyn og FM radio. Borgerforeningen Virker for sognets sunde fremgang, støtter alt, hvad der tjener til fremme af sognets tarv. Er talerør for sognets befolkning, støtter udviklingen i sognet på alle måder Seniorklubben Meninghedsrådet Gadbjerg Løbet Kom og nyd de dejlige naturskønne omgivelser samtidig med at du konkurrerer mod uret. Der er 3 distancer 1,1 - 4,2 - 8,8 km Tennis Crossfitness Hjælpeforeningen Foreningens formål er at støtte den økonomiske udvikling i Gadbjerg, og sikre en fortsat udvikling samt omsætning af ejendomme i byen. Vandværket Værket er et privat fælles vandværk, der forsyner 415 forbrugere med drikkevand. Margrethe Club Margrethe Club
jyskweb