Kontakt

Spørgsmål vedr. opkrævninger, flytning, mv. kontakt gerne:

Vandværkskontoret
Midt Regnskab ApS

Tlf.: 21224880

Mail: kontakt-removethis@removethis-midtregnskab.dk

 

Gadbjerg vandværk

Værket er beliggende på adressen Buen 29, 7321  Gadbjerg.

Værket er et privat fælles vandværk, der forsyner 407 forbrugere med drikkevand.

 

Vi har en indvindingstilladelse fra 12.12.2013 til indvinding af 72000 m3 pr. år.

 

Indvindingen sker fra værkets 3 boringer, den 1 i umiddelbar nærhed af værket og 2 i Gadbjerg skov. Råvandsboringer i skoven er taget i brug i 2013.

Den gamle boring der ligger ved værket er under afvikling og forventes lukket.

Der er etableret helt nyt filteranlæg på værket i 2013

Der sker en løbende kontrol af vandkvaliteten og oplysninger herom findes på særskilt side "Vandprøver", hvor vi tilstræber at indlægge de enkelte analyser i sin helhed så hurtigt som muligt.

 
OM GADBJERG.DK | WEBMASTER