Gadbjerg Sogn har nu fået et dejligt nyt Sognehus

Den 26. april 2009 blev Gadbjeg Sognehus indviet. Vi er rigtig glade for den store interesse og opbakning der blev vist i den anledning.

 

Alle grupper/arrangementer med tilknytning til Gadbjerg Sogn, som har et kirkeligt, kulturelt eller folkeligt sigte, kan benytte Sognehuset.

Kirkelige arrangementer kommer altid forud for andre arrangementer.

Sognehuset kan lånes til kaffe i forbindelse med bisættelser, begravelser samt receptioner i forbindelse med bryllup, sølv - og guldbryllup. Derudover til morgenkaffe i forbindelse med kobber- sølv- og guldbryllup.

Køkkenet kan kun benyttes som anretter køkken

For kirkelige foreninger og foreningerne i Gadbjerg er det gratis, for andre er der fastsat en pris på 200 kr. per gang, såfremt køkkenet ikke skal bruges. Ønsker man at benytte køkkenfaciliteterne betales ekstra 300 kr.

 

De brugte lokaler herunder køkken og toilet skal afleveres rengjorte efter brug. Hvis den der har opsyn med lokalerne skønner, at reglerne for lån ikke er overholdt fremsendes en regning til brugeren på rengøring.

 

Nøgle til Sognehuset udleveres og afleveres til graveren, hvor også reservering af huset foretages. Der udarbejdes en standardkontrakt, som underskrives inden udlån. Samtidig udleveres og gennemgåes ordensregler for Sognehuset.

Gadbjerg Menighedsråd håber at Sognehuset må blive til stor glæde for os alle.

Interessant fakta om Gadbjerg Kirke og inventar - læs vedhæftede

Gadbjerg Kirke er opført omkring 1200 og indviet til Sct. Laurentius.

Kirken består af romansk kor og skib med sengotiske tilføjelser: tårn mod vest og våbenhus mod syd. Er oprindelig opført i frådsten og granitkvadre. Er senere ombygget, hvor en del, især af sydsiden er skalmuret med munkesten. Kirken er sidst restaureret fra 1987-89. Under restaureringen afdækkedes et lille korvindue mod nord, formodentlig et af de oprindelige små vinduer kirken er bygget med. I vinduesnichen fandtes også et kalkmaleri, der står afdækket, men endnu ikke restaureret.

I tårnets vestvindue er indsat en mosaikrude af farvet glas af kunstmaler William Hansen og glarmester Frese. Billedet, en hjort der drikker af en bæk, som symbol på dåbens frelsende vand.

Døbefonten er som kun få steder her i landet anbragt ved indgangsdøren. En romansk granitfont med sydtysk dåbsfad fra ca. 1575. Over døbefonten hænger en smuk senrenæssance dåbshimmel fra 1643.

Altertavlen, en kopi af Leonardo da Vincis kendte nadverbillede fra omkring 1600, senere er tilføjet 2 figurer: tro og retfærdighed, der står på hver side af altertavlen. På alteret findes to slanke malmstager fra omkring 1550 og en syvarmet lysestage. Alterkalken fra 1787 er nyistandsat med hældetud i 2001.

Prædikestolen er fra slutningen ad 1800 tallet. De fire øverste stolegavle er fra omkring 1600 med Herman Juel til Refstrup og Fru Maren Juels fædrene og mødrene våben. En skibsmodel "Håbet" er ophængt i Kirken.

Orglet er fra 1968, og har 6 stemmer og 1 pedalstemme. Klokken er ligeledes af nyere dato, og har inskriptionen "Til Jesus Kristi ære det tone højt i sky: O her er godt at være i herrens kirkely"

Antenneforeningen Foreningens interesseområde er at skabe bedst mulige modtageforhold vedrørende fjernsyn og FM radio. Badminton FC GOG FDF Gadbjerg Borgerforeningen Virker for sognets sunde fremgang, støtter alt, hvad der tjener til fremme af sognets tarv. Er talerør for sognets befolkning, støtter udviklingen i sognet på alle måder Gadbjerg Fitness Gadbjerg Hallen Hjælpeforeningen Gadbjerg Lokalråd Gadbjerg Løbet Kom og nyd de dejlige naturskønne omgivelser samtidig med at du konkurrerer mod uret. Der er 3 distancer 1,1 - 4,2 - 8,8 km Meninghedsrådet Gymnastik Håndbold Idrætsforeningen Gadbjerg Idrætsforening tilbyder en bred vifte af aktiviteter. Løbeklubben Margrethe Club Seniorklubben Skytteforeningen Tennis Vandværket Værket er et privat fælles vandværk, der forsyner 415 forbrugere med drikkevand.
jyskweb