GIF's udvidede målsætning

Målet for Gadbjerg Idrætsforening er, at tilbyde en bred vifte af fritidsaktiviteter, hvor der er plads til alle uanset køn – alder og evner.

Fællesskabet sættes i højsædet, vi mener det er vigtigt at børn – unge og ældre samles omkring aktiviteter på en ligeværdig måde.

Dette vil vi f.eks. opnå ved:

  •  At have en tidssvarende forretningsorden.
  •  At foreningen synliggøres udadtil i nærmiljøet og hos offentlige instanser
  •  At vi samarbejder med de øvrige foreninger / institutioner i lokalsamfundet –  andre  idrætsforeninger samt de idrætsfaglige organisationer.
  • At vi er med til at fremme det kulturelle virke i lokalsamfundet.
  • At den enkelte afdeling uddeler info mappe til alle hjælpetrænere og ledere.
  • At instruktørerne / trænerne har en hjælper, som skal overlades det ansvar den enkelte magter.
  • At udvalgene udpeger kontaktpersoner til de enkelte hold.
  • At alle interesserede aktive: hjælpere – instruktører – trænere udvalgsmedlemmer tilbydes relevante kurser.

 

Med dette håber vi at være med til at fremme sundhed og trivsel i lokalsamfundet og samtidig i nogle rammer, hvor der er plads til alle.

 

Antenneforeningen Foreningens interesseområde er at skabe bedst mulige modtageforhold vedrørende fjernsyn og FM radio. Badminton FC GOG FDF Gadbjerg Borgerforeningen Virker for sognets sunde fremgang, støtter alt, hvad der tjener til fremme af sognets tarv. Er talerør for sognets befolkning, støtter udviklingen i sognet på alle måder Gadbjerg Fitness Gadbjerg Hallen Hjælpeforeningen Gadbjerg Lokalråd Gadbjerg Løbet Kom og nyd de dejlige naturskønne omgivelser samtidig med at du konkurrerer mod uret. Der er 3 distancer 1,1 - 4,2 - 8,8 km Meninghedsrådet Gymnastik Håndbold Idrætsforeningen Gadbjerg Idrætsforening tilbyder en bred vifte af aktiviteter. Løbeklubben Margrethe Club Seniorklubben Skytteforeningen Tennis Vandværket Værket er et privat fælles vandværk, der forsyner 415 forbrugere med drikkevand.
jyskweb