Gadbjerg Idrætsforenings udvidede målsætning

Målet for Gadbjerg Idrætsforening er, at tilbyde en bred vifte af fritidsaktiviteter, hvor der er plads til alle uanset køn – alder og evner.

Fællesskabet sættes i højsædet, vi mener det er vigtigt at børn – unge og ældre samles omkring aktiviteter på en ligeværdig måde.

Dette vil vi f.eks. opnå ved:

  •  At have en tidssvarende forretningsorden.
  •  At foreningen synliggøres udadtil i nærmiljøet og hos offentlige instanser
  •  At vi samarbejder med de øvrige foreninger / institutioner i lokalsamfundet –  andre  idrætsforeninger samt de idrætsfaglige organisationer.
  • At vi er med til at fremme det kulturelle virke i lokalsamfundet.
  • At den enkelte afdeling uddeler info mappe til alle hjælpetrænere og ledere.
  • At instruktørerne / trænerne har en hjælper, som skal overlades det ansvar den enkelte magter.
  • At udvalgene udpeger kontaktpersoner til de enkelte hold.
  • At alle interesserede aktive: hjælpere – instruktører – trænere udvalgsmedlemmer tilbydes relevante kurser.

 

Med dette håber vi at være med til at fremme sundhed og trivsel i lokalsamfundet og samtidig i nogle rammer, hvor der er plads til alle.

 

Byg og bo Idrætsforeningen Gadbjerg Idrætsforening tilbyder en bred vifte af aktiviteter. Margrethe Club Margrethe Club Hjælpeforeningen Foreningens formål er at støtte den økonomiske udvikling i Gadbjerg, og sikre en fortsat udvikling samt omsætning af ejendomme i byen. Crossfitness Meninghedsrådet Vandværket Værket er et privat fælles vandværk, der forsyner 415 forbrugere med drikkevand. Seniorklubben Antenneforeningen Foreningens interesseområde er at skabe bedst mulige modtageforhold vedrørende fjernsyn og FM radio. Gadbjerg Hallen Badminton FDF Gadbjerg Gymnastik Håndbold Borgerforeningen Virker for sognets sunde fremgang, støtter alt, hvad der tjener til fremme af sognets tarv. Er talerør for sognets befolkning, støtter udviklingen i sognet på alle måder
jyskweb