Hovedafdelingen: 

Formand:

Nette Linde

Tlf. 29 36 96 90

formandgadbjergif@gmail.com


Kasserer:

Louise Korsgaard Nielsen

Tlf. 20 96 16 21

kasserergadbjergif@gmail.com


Sekretær/næstformand:

Mie Blok Sølund Petersen

Tlf. 50 80 44 34

sekretaer.gif@gmail.com 


Bestyrelsesmedlemmer:

Mathias Fjord Christensen

supleantgif1@gmail.com

 

Tanja Düring Lindeneg

supleantgif2@gmail.com

 

Gymnastik:

Formand:

Trine Schmidt

Tlf. 20 47 02 67

gym.gadbjerg@gmail.com


Kasserer:

Hanne Christiansen

refshaven4@gmail.com


Sekretær:

Sanne Düring Lindeneg

gif.sanneduringlindeneg@gmail.com


Bestyrelsesmedlemmer:

Tommy Dall Hardt Jensen

tommy.dallhardt@gmail.com

 

Line Vilstrup Stensdal Hansen 

belovedone440@hotmail.com

 

Badminton:

Formand:

Johnny Nielsen

Tlf.: 23 24 51 14

Gadbjergbad@gmail.com


Kasserer:

Anny Vig Skovgaard

Tlf.: 22 96 42 77

avskovgaard@gmail.com


Sekretær:

John Møller Klausen

Tlf.: 31 90 63 33

j-klausen@hotmail.com


Bestyrelsesmedlemmer:

Kim Skov Kristensen

Tlf.: 26 64 79 22

kristensenkim93@gmail.com

 

Frederik Regnvald Jørgensen

frederikregnvald@hotmail.com

 

Håndbold:

Formand:

Mie Blok Sølund Petersen

Tlf. 50 80 44 34

handboldgadbjerg@gmail.com


Kasserer:

Charlotte Kirkeby


Sekretær:

Gitte Fejerskov

 

Fitness og crossfitness:

Formand:

Mikael Madsen Christiansen


Kasserer:

Louise Dahl
 

Sekretær:

Lars Graulund Hansen

 

 

GIF's repræsentant i hallens bestyrelse:

Alex Nielsen

 

GIF's repræsentant i kunstgræs:

Søren Studt

Byg og bo Idrætsforeningen Gadbjerg Idrætsforening tilbyder en bred vifte af aktiviteter. Håndbold Gymnastik FDF Gadbjerg Badminton Gadbjerg Hallen Antenneforeningen Foreningens interesseområde er at skabe bedst mulige modtageforhold vedrørende fjernsyn og FM radio. Borgerforeningen Virker for sognets sunde fremgang, støtter alt, hvad der tjener til fremme af sognets tarv. Er talerør for sognets befolkning, støtter udviklingen i sognet på alle måder Seniorklubben Meninghedsrådet Gadbjerg Løbet Kom og nyd de dejlige naturskønne omgivelser samtidig med at du konkurrerer mod uret. Der er 3 distancer 1,1 - 4,2 - 8,8 km Tennis Crossfitness Hjælpeforeningen Foreningens formål er at støtte den økonomiske udvikling i Gadbjerg, og sikre en fortsat udvikling samt omsætning af ejendomme i byen. Vandværket Værket er et privat fælles vandværk, der forsyner 415 forbrugere med drikkevand. Margrethe Club Margrethe Club
jyskweb