Opførelse af bålhytte

OBS !! Bålhytten kan benyttes af alle. Man kan låne en nøgle til FDF´s toiletter ved Ronald Knudsen 40 81 09 50 eller Dorte Kjær Duch 23 73 42 75.

 

 

Så kom vi endelig fysisk i gang, efter en masse papirarbejde. I december fik vi gravet rødder op og forsøgte at jævne pladsen, på grund af det regnfulde vejr måtte vi opgive og tilkalde professionel hjælp. I dagene op til jul blev området jævnet og der blev lagt grus på. Først i det nye år, blev udmålingen af hytten foretaget og de første stolper blev rejst. Igen var vi heldige at få hjælp af Anders Chr. Jensen ellers havde vi nok gravet huller endnu. Nu er alle stolper rejst, noget af remmen er monteret, så næste step bliver spærrende. Så kom spærrende på og den 4/2 kunne vi holde rejsegilde, der kom rigtig mange og deltog i rejsegildet. Vi fik også tilsagn fra flere der godt ville give en hånd med. Det gik op for mig, at mange faktisk tror, at det er FDF'ernes bålhytte, men det er faktisk også din bålshytte. Bålhytten er blevet til i et partnerskab med Skov og Naturstyrelsen og med Gadbjerg Park udvalget, som består af de forskellige foreninger i Gadbjerg. Ganske vist er det FDF'erne der ligger flest kræfter i dette projekt ligenu, men skolens legeplads blev også bygget af Gadbjerg Park og der var det især skolens forældre der gav en hånd med. Så den dag hytten står færdig har alle lige ret til at bruge den og ligeledes til at passe på den. Rent praktisk med vedligehold og udlejning vil FDF'erne nok stå med det ansvar. Arbejdet skrider frem og nu er der kommet tag på, shelterne er færdige , med gulv og skillevægge. Nu er der blevet brændt tagpap på og så skal overtaget på. Der skal laves en bålplads og endelig er der en del malearbejde tilbage, idet bålhytten skal være sort for at følge skov og naturstyrelsens øvrige bygninger. Alle brædder er nu malet sort og venter kun på at blive sat op. Der er indvielse d. 15/8-2009 kl. 14-16.

Mvh Dorte 30. Juli 2009

 

Byg og bo Idrætsforeningen Gadbjerg Idrætsforening tilbyder en bred vifte af aktiviteter. Margrethe Club Margrethe Club Hjælpeforeningen Foreningens formål er at støtte den økonomiske udvikling i Gadbjerg, og sikre en fortsat udvikling samt omsætning af ejendomme i byen. Crossfitness Meninghedsrådet Vandværket Værket er et privat fælles vandværk, der forsyner 415 forbrugere med drikkevand. Seniorklubben Antenneforeningen Foreningens interesseområde er at skabe bedst mulige modtageforhold vedrørende fjernsyn og FM radio. Gadbjerg Hallen FDF Gadbjerg Gymnastik Håndbold Borgerforeningen Virker for sognets sunde fremgang, støtter alt, hvad der tjener til fremme af sognets tarv. Er talerør for sognets befolkning, støtter udviklingen i sognet på alle måder
jyskweb