Så ser det ud til at Vejle Kommune er gået i gang med at opfylde et mangeårigt ønske fra mange i Gadbjerg – nemlig at regulere parkering gennem Gadbjerg. På…
Som det jo nok desværre allerede er gået op for de fleste i og omkring Gadbjerg, bliver der ikke noget Gadbjerg Løb i år og heller ingen sommerfest med alle dens…
Info fra Borgerforeningen. Nu kommer der nyt liv på det gamle plejehjem her i Gadbjerg. Det gamle plejehjem bliver lejet ud til firmaet Trivselshusene, der hjælper…

Skibet, Gadbjerg og Bredsten i perspektivrigt samarbejde

Gadbjerg Lokalråd

Gadbjerg er sammen med Bredsten og Skibet blevet den første landsbyklynge i Vejle Kommune. Landsbyklynger er et projekt, der med støtte fra Vejle Kommune, Realdania, DGI og Lokale og Anlægsfonden, gennem 18 måneder skal styrke samarbejdet og prioriteringen mellem forskellige tilbud og faciliteter ud fra en overordnet ide om, at landsbyer er stærkere, når de står sammen. Samarbejdet skal ske gennem ideer og projekter, hvor landsbyerne udnytter hinandens styrker til at udvikle både den enkelte landsby og hele klyngen samt skabe fællesskab og styrke fælles faciliteter og aktivitetsmuligheder. Hensigten er at understøtte de muligheder, der allerede er i landsbyerne ved at bakke op om frivilligt arbejde og forbedre rammerne for lokale fællesskaber. Samarbejdet involverer blandt andet lokalråd, skoler, idrætsklubber og foreninger og fra Gadbjerg lokalråd deltager Esben Frederiksen og Agnes Busk.

Klyngesamarbejdet Bredsten, Gadbjerg og Skibet arbejder blandt andet med:

  • Forbindelse mellem byerne i form af eksempelvis stier og busforbindelser
  • Udvikling af nye boligformer
  • Det gode liv for børn og unge
  • Bedre udnyttelse af faciliteterne blandt andet ved bedre koordinering mellem byerne

For Gadbjerg betyder samarbejdet i praksis, at vi som landsby bliver en del af et fællesskab og kommer i samarbejde med blandt andet en byplanlægger og DGI, der vil være med til at udforme ideer, som klyngen kan arbejde videre med, også når forløbet ophører.

Mød os d. 19/2

D. 19. februar kl. 12-14 vil der være rig lejlighed for at stille nysgerrige spørgsmål til klyngens arbejde. Vores byplanlægger, Line Toft samt Lars Kastbjerg fra Vejle kommune og Esben Frederiksen, formand for Gadbjerg lokalråd vil være til stede hos Min Købmand i Gadbjerg.

Hos Min Købmand i Gadbjerg vil der også blive placeret en postkasse med tilhørende postkort, hvor man kan komme med ideer og ønsker til klyngen.

Der vil desuden blive udsendt en borgerundersøgelse i e-boks til alle borgere over 16 år med fokus på dit syn på lokalområdet og landsbyklyngen Bredsten, Gadbjerg og Skibet.

Du vil kunne følge klyngens arbejde på Facebook på siden https://www.facebook.com/Landsbyklyngen-Bredsten-Gadbjerg-Skibet-693221014220706/

og læse mere på landsbyklynger.dk

Så ser det ud til at Vejle Kommune er gået i gang med at opfylde et mangeårigt ønske fra mange i Gadbjerg – nemlig at regulere parkering gennem Gadbjerg. På…
Som det jo nok desværre allerede er gået op for de fleste i og omkring Gadbjerg, bliver der ikke noget Gadbjerg Løb i år og heller ingen sommerfest med alle dens…
Info fra Borgerforeningen. Nu kommer der nyt liv på det gamle plejehjem her i Gadbjerg. Det gamle plejehjem bliver lejet ud til firmaet Trivselshusene, der hjælper…
Antenneforeningen Foreningens interesseområde er at skabe bedst mulige modtageforhold vedrørende fjernsyn og FM radio. Badminton Crossfitness FC GOG FDF Gadbjerg Borgerforeningen Virker for sognets sunde fremgang, støtter alt, hvad der tjener til fremme af sognets tarv. Er talerør for sognets befolkning, støtter udviklingen i sognet på alle måder Gadbjerg Fitness Gadbjerg Hallen Gadbjerg Lokalråd Gadbjerg Løbet Kom og nyd de dejlige naturskønne omgivelser samtidig med at du konkurrerer mod uret. Der er 3 distancer 1,1 - 4,2 - 8,8 km Meninghedsrådet Gymnastik Håndbold Idrætsforeningen Gadbjerg Idrætsforening tilbyder en bred vifte af aktiviteter. Løbeklubben Margrethe Club Seniorklubben Skytteforeningen Tennis Vandværket Værket er et privat fælles vandværk, der forsyner 415 forbrugere med drikkevand.
jyskweb