Så ser det ud til at Vejle Kommune er gået i gang med at opfylde et mangeårigt ønske fra mange i Gadbjerg – nemlig at regulere parkering gennem Gadbjerg. På…
Som det jo nok desværre allerede er gået op for de fleste i og omkring Gadbjerg, bliver der ikke noget Gadbjerg Løb i år og heller ingen sommerfest med alle dens…
Info fra Borgerforeningen. Nu kommer der nyt liv på det gamle plejehjem her i Gadbjerg. Det gamle plejehjem bliver lejet ud til firmaet Trivselshusene, der hjælper…

Fastelavn med guf, glade børn og festligt fællesskab

Idrætsforeningen

Traditionen tro arrangerede gymnastikafdelingen i Gadbjerg årets fastelavnsfest og sikke en formiddag vi havde i hallen.

Der var stor opbakning til arrangementet – der er i skivende stund ikke talt præcis op, hvor mange der var til stede i hallen, men et skud er omkring 110 udklædte, glade børn og de havde alle taget en voksen eller to med, så rigtig mange familier var repræsenteret og stemningen var – som flere af deltagerne også gav udtryk for, var super god.

Da klokken rundede 10 stod folk stadig i kø for at komme ind, og flere af de tilstedeværende var hurtig oppe på tæerne og hjalp til med at få stille flere borde op og fundet flere stole frem – det er skønt, når folk rækker hånden ud og hjælper til -tak.

Da alt var på plads og vi var ved at være klar til at gå i gang, mødtes vi alle på gulvet og gik i samlet flok rundt om nogle af de flotte tønder, der igen i år var pyntet af børnehaven, hvor vi sang ”Fastelavn er mit navn” og ”Kan du gætte hvem jeg er?” Og i år sang folk godt med. Derefter kom det store øjeblik, hvor alle børnene fordelte sig ud på de to tønder til de mindste 0-3 år, to tønder til de 3-5 år , en tønde til børnene 0. – 2. klasse og en til de store skolebørn.

Da alle tønder var slået ned – alle havde fået lidt guf fra tønderne, var det tid til at få en slikpose og sætte sig til rette i behørig afstand og se de voksne slå deres tønde i stykker, dette er altid spændende.

I løbet af formiddagen kunne man i en lille bod passet af frivillige unge mennesker fra Gadbjerg forsyne sig med juice, vand, kaffe, the og lækre fastelavnsboller.

Dagen sluttede af med lidt fri leg i hallen, hygge rundt ved bordene og ikke mindst med en KÆMPE opbakning til oprydning i hallen.

Vi vil gerne takke alle deltagerne for at medvirke til en rigtig dejlig formiddag, hvor der virkelig blev hygget og løftet i flok – tak.

Så ser det ud til at Vejle Kommune er gået i gang med at opfylde et mangeårigt ønske fra mange i Gadbjerg – nemlig at regulere parkering gennem Gadbjerg. På…
Som det jo nok desværre allerede er gået op for de fleste i og omkring Gadbjerg, bliver der ikke noget Gadbjerg Løb i år og heller ingen sommerfest med alle dens…
Info fra Borgerforeningen. Nu kommer der nyt liv på det gamle plejehjem her i Gadbjerg. Det gamle plejehjem bliver lejet ud til firmaet Trivselshusene, der hjælper…
Antenneforeningen Foreningens interesseområde er at skabe bedst mulige modtageforhold vedrørende fjernsyn og FM radio. Badminton Crossfitness FC GOG FDF Gadbjerg Borgerforeningen Virker for sognets sunde fremgang, støtter alt, hvad der tjener til fremme af sognets tarv. Er talerør for sognets befolkning, støtter udviklingen i sognet på alle måder Gadbjerg Fitness Gadbjerg Hallen Gadbjerg Lokalråd Gadbjerg Løbet Kom og nyd de dejlige naturskønne omgivelser samtidig med at du konkurrerer mod uret. Der er 3 distancer 1,1 - 4,2 - 8,8 km Meninghedsrådet Gymnastik Håndbold Idrætsforeningen Gadbjerg Idrætsforening tilbyder en bred vifte af aktiviteter. Løbeklubben Margrethe Club Seniorklubben Skytteforeningen Tennis Vandværket Værket er et privat fælles vandværk, der forsyner 415 forbrugere med drikkevand.
jyskweb