Så ser det ud til at Vejle Kommune er gået i gang med at opfylde et mangeårigt ønske fra mange i Gadbjerg – nemlig at regulere parkering gennem Gadbjerg. På…
Som det jo nok desværre allerede er gået op for de fleste i og omkring Gadbjerg, bliver der ikke noget Gadbjerg Løb i år og heller ingen sommerfest med alle dens…
Info fra Borgerforeningen. Nu kommer der nyt liv på det gamle plejehjem her i Gadbjerg. Det gamle plejehjem bliver lejet ud til firmaet Trivselshusene, der hjælper…

Nyt Lokalråd på plads

Gadbjerg Lokalråd

Seks lokalrødder er nu klar til at løfte Gadbjergs samarbejde med Vejle Kommune ind i en ny sæson. Der er masser af spændende opgaver at tage fat på, og Lokalrådet glæder sig derfor over at kunne byde velkommen til Hildegard van Kemenade og Agnes Busk.

Det nye Lokalråd blev konstitueret således:

Formand: Esben Leonhard

Næstformand: Morten Fuglsig Lauridsen

Sekretær: Hildegard van Kemenade

Kasserer: Mie Blok Sølund Petersen

Bestyrelsesmedlem: Agnes Busk

Bestyrelsesmedlem: Hans Henrik Madsen

 

Brian Møller, Lis Christiansen, Mona Billeskov og Hanne Christiansen stillede ikke op til genvalg, og Lokalrådet er taknemlig for den store indsats de afgående medlemmer har bidraget med.

På den ekstraordinære generalforsamling i går fik Lokalrådet lov til, uden indkaldelse til borgermøde, at udfylde de resterende 3 ledige plads: 1 bestyrelsesmedlem og 2 suppleanter. Så tøv ikke hvis du er interesseret i lokalpolitisk foreningsarbejde, men skriv til formand@gadbjerg.dk eller ring til Esben på 30 82 68 66!

Vedtægtsændringer

Ved den årlige generalforsamling i marts kunne Agnes ikke vælges ind pga. alder. Af uransagelige grunde foreskrev vedtægterne at bestyrelsesmedlemmer skulle være myndige, altså over 18 år. Det var rigtig ærgerligt da Lokalrådet meget gerne så unge gadbjergensere bidrage med deres vinkel og fokus på områdets udvikling.

Derfor besluttede de fremmødte at udskyde valget 3 uger så man på en ekstraordinær generalforsamling kunne godkende vedtægtsændringer der tillader optagelse af unge under 18 år i bestyrelsen og derefter gennemføre valghandlingen.

I samme ombæring blev vedtægterne gjort mere fleksible i forhold til antallet af bestyrelsesmedlemmer. Efter de nye vedtægter skal rådet bestå af 3-7 medlemmer og eventuelt 2 suppleanter.

De igangværende sager

Som sagt er der gang i mange rigtig spændende sager. Sammen med Bredsten og Skibet er vi ved at søge om midler til et pilotprojekt om klyngesamarbejde. Målet er at afdække hvordan vi understøtter en harmonisk vækst og udvikling af vores tre sammenhængende områder.

En anden stor og vigtig opgave for det netop konstituerede Lokalråd er at søsætte alle de spændende projekter der blev lagt på tegnebrættet på borgermødet i november. Ideerne er samlet i Landsbyplanen som kan downloades her. Men det er tid til der kommer handling bag ordene. Multibane-projektet ligger allerede hos Vejle Kommune i form af en ansøgning.

Der arbejdes også videre på et par gamle travere; nemlig 1) genåbning af Gadbjerg Station i forbindelse med Billundbanen og 2) Tøsby-stien der skal forlænge Damhave-stien til Tøsby.

Endelig koordineres indsatsen for bosætning med Tænketanken, en gruppe Gadbjergborgere, der har været særdeles aktive og i tæt dialog med Kommunen om byggemodning og salg af grundene på Sejershaven.

Alt i alt er der lagt i ovnen til udvikling og samskabelse i hjertet af Vejle Kommune – 7321 Gadbjerg!

Så ser det ud til at Vejle Kommune er gået i gang med at opfylde et mangeårigt ønske fra mange i Gadbjerg – nemlig at regulere parkering gennem Gadbjerg. På…
Som det jo nok desværre allerede er gået op for de fleste i og omkring Gadbjerg, bliver der ikke noget Gadbjerg Løb i år og heller ingen sommerfest med alle dens…
Info fra Borgerforeningen. Nu kommer der nyt liv på det gamle plejehjem her i Gadbjerg. Det gamle plejehjem bliver lejet ud til firmaet Trivselshusene, der hjælper…
Antenneforeningen Foreningens interesseområde er at skabe bedst mulige modtageforhold vedrørende fjernsyn og FM radio. Badminton Crossfitness FC GOG FDF Gadbjerg Borgerforeningen Virker for sognets sunde fremgang, støtter alt, hvad der tjener til fremme af sognets tarv. Er talerør for sognets befolkning, støtter udviklingen i sognet på alle måder Gadbjerg Fitness Gadbjerg Hallen Gadbjerg Lokalråd Gadbjerg Løbet Kom og nyd de dejlige naturskønne omgivelser samtidig med at du konkurrerer mod uret. Der er 3 distancer 1,1 - 4,2 - 8,8 km Meninghedsrådet Gymnastik Håndbold Idrætsforeningen Gadbjerg Idrætsforening tilbyder en bred vifte af aktiviteter. Løbeklubben Margrethe Club Seniorklubben Skytteforeningen Tennis Vandværket Værket er et privat fælles vandværk, der forsyner 415 forbrugere med drikkevand.
jyskweb