I løbet af oktober 2022 skal der sælges anparter for 1 mio. kroner til erhvervelse af bygningerne og istandsættelse af butikslokalet. Få mere information og tegn dine…
Havde du ikke selv mulighed for at deltage i borgermødet om Ny Købmand i Gadbjerg, så kan du læse om mødet her.
Borgermøde i Gadbjerg Hallen torsdag d. 22. september kl. 19.00

Landsbyplanen 2025

Gadbjerg Lokalråd

En syvårsplan for Gadbjerg

Der er ideer i alle størrelser, farver og faconer og alligevel er der en klar rød tråd.

Sidste efterår mødte omkring 100 borgere op for at udvikle ideer for Gadbjerg. Vi har samlet tankerne i dokumentet Landsbyplan 2025. Planen kan afhentes hos Købmanden, Billeskov PC, Pizzariaet, i Margrethe Klubben eller til Lokalrådets generalforsamling.

Der er ideer i alle størrelser, farver og faconer og alligevel er der en klar rød tråd. Alle forslag og ideer vil gøre det gode landsbymiljø i Gadbjerg endnu mere attraktivt.

Nogle af ideerne er allerede i fuld udvikling af aktive borgere. F.eks. arbejder Tænketanken med stor succes på at byudvikle udstykningerne omkring Meta Marie-hjemmet. En anden spændende sag der også er i gang, er anlæggelse af en multibane på området ved siden af petanquebanen. Der er netop søgt midler til multibane-projektet der kan skabe et nyt samlingspunkt mellem skoven og byen. Men derudover er der kommet mange andre gode ideer til torvs. Lokalrådet vil i den kommende tid søge tovholdere og ildsjæle der kan udfolde ideerne helt og virkeliggøre dem i fremtidens Gadbjerg.

Nærdemokratiets dag

På onsdag (d. 15. marts) holder Lokalrådet generalforsamling. Det vil være en nærliggende lejlighed til at byde ind med spørgsmål og kommentarer til rådets arbejde. Der vil også være mulighed for at komme ind i Gadbjerg Lokalråd da der er medlemmer der trækker sig i år. Lokalrådsarbejde er nærdemokrati når det er bedst; det bliver næppe mere lokalt. Og alligevel rækker det ud over sognegrænsen til vores naboer og helt ind til politikere og embedsfolk i Vejle. En helt særlig bøn går til Smidstrup og Ungdommen: Vi ser jer meget gerne repræsenteret i Gadbjerg Lokalråd.

Ses vi på onsdag? Det tror jeg nok vi gør!

I løbet af oktober 2022 skal der sælges anparter for 1 mio. kroner til erhvervelse af bygningerne og istandsættelse af butikslokalet. Få mere information og tegn dine…
Havde du ikke selv mulighed for at deltage i borgermødet om Ny Købmand i Gadbjerg, så kan du læse om mødet her.
Borgermøde i Gadbjerg Hallen torsdag d. 22. september kl. 19.00
Byg og bo Idrætsforeningen Gadbjerg Idrætsforening tilbyder en bred vifte af aktiviteter. Håndbold Gymnastik FDF Gadbjerg Badminton Gadbjerg Hallen Antenneforeningen Foreningens interesseområde er at skabe bedst mulige modtageforhold vedrørende fjernsyn og FM radio. Borgerforeningen Virker for sognets sunde fremgang, støtter alt, hvad der tjener til fremme af sognets tarv. Er talerør for sognets befolkning, støtter udviklingen i sognet på alle måder Seniorklubben Meninghedsrådet Gadbjerg Løbet Kom og nyd de dejlige naturskønne omgivelser samtidig med at du konkurrerer mod uret. Der er 3 distancer 1,1 - 4,2 - 8,8 km Tennis Crossfitness Hjælpeforeningen Foreningens formål er at støtte den økonomiske udvikling i Gadbjerg, og sikre en fortsat udvikling samt omsætning af ejendomme i byen. Vandværket Værket er et privat fælles vandværk, der forsyner 415 forbrugere med drikkevand. Margrethe Club Margrethe Club
jyskweb