I løbet af oktober 2022 skal der sælges anparter for 1 mio. kroner til erhvervelse af bygningerne og istandsættelse af butikslokalet. Få mere information og tegn dine…
Havde du ikke selv mulighed for at deltage i borgermødet om Ny Købmand i Gadbjerg, så kan du læse om mødet her.
Borgermøde i Gadbjerg Hallen torsdag d. 22. september kl. 19.00

Åh - de smukke unge mennesker

Borgerforeningen På plakaten

Det er lunt! Solen varmer, aftenlyset forlænges, solsorten synger, og det er tid til at nyde udelivet og fællesskabet.

 

 

Igen i år kører SSP-teamet, ungdomsskolen, politiet og klubberne i Vejle kampagnen "Tryg sommer". Det er et opsøgende arbejde, hvor der køres rundt til de steder, hvor unge hygger sig og fester i det offentlige rum. Desværre kan vi ikke være alle steder på samme tid, så vi har brug for jeres hjælp til at sikre, at festerne foregår i trygge rammer, til mindst mulig gene for andre borgere i lokalsamfundet. 
 
Vores erfaring viser, at de unge ofte får bedre fester, når det foregår i trygge og vante rammer, hvor der er voksne i nærheden. - Fremfor at de mødes ved bålhuse, børnehaver, skoler mv. 
 
Vi opfordrer naboerne til at udvise rummelighed og gå i dialog med de unge. 
 
Til de unge: Vis hensyn - nogen skal måske tidligt op på arbejde, selvom I har sommerferie. 
 
Sammen er der plads til alle. God sommer!
 

I løbet af oktober 2022 skal der sælges anparter for 1 mio. kroner til erhvervelse af bygningerne og istandsættelse af butikslokalet. Få mere information og tegn dine…
Havde du ikke selv mulighed for at deltage i borgermødet om Ny Købmand i Gadbjerg, så kan du læse om mødet her.
Borgermøde i Gadbjerg Hallen torsdag d. 22. september kl. 19.00
Byg og bo Idrætsforeningen Gadbjerg Idrætsforening tilbyder en bred vifte af aktiviteter. Håndbold Gymnastik FDF Gadbjerg Badminton Gadbjerg Hallen Antenneforeningen Foreningens interesseområde er at skabe bedst mulige modtageforhold vedrørende fjernsyn og FM radio. Borgerforeningen Virker for sognets sunde fremgang, støtter alt, hvad der tjener til fremme af sognets tarv. Er talerør for sognets befolkning, støtter udviklingen i sognet på alle måder Seniorklubben Meninghedsrådet Gadbjerg Løbet Kom og nyd de dejlige naturskønne omgivelser samtidig med at du konkurrerer mod uret. Der er 3 distancer 1,1 - 4,2 - 8,8 km Tennis Crossfitness Hjælpeforeningen Foreningens formål er at støtte den økonomiske udvikling i Gadbjerg, og sikre en fortsat udvikling samt omsætning af ejendomme i byen. Vandværket Værket er et privat fælles vandværk, der forsyner 415 forbrugere med drikkevand. Margrethe Club Margrethe Club
jyskweb