Borgermøde i Gadbjerg Butikshus

Borgerforeningen

Tidspunkt: 19:00-21:00
Sted: Gadbjerg Hallen

Borgermøde i Gadbjerg Butikshus afholdes i

Gadbjerg Hallen

Tirsdag d. 28. februar 2023 kl. 19.00

Alle er velkomne

Dagsorden følger snarest

Klip fra Pressemeddelese - læs hele pressemeddelelsen her

Generalforsamling og Borgermøde d. 28. februar 2023

Samme dag som butikken har sidste åbningsdag holder initiativgruppen generalforsamling for Gadbjerg Butikshus efterfølgende borgermøde.

På generalforsamlingen skal anpartshaverne stemme om hvorvidt projektet skal gennemføres. ”Det er jo trods alt byens penge, så det er vigtigt, at vi har bred enighed og opbakning blandt anpartshaverne til de næste skridt, der skal foretages” siger Ole Lange – som også sidder i initiativgruppen.

Stemmes projektet igennem vil butikken være lukket i en periode for gennemgribende istandsættelse. Hvor længe butikken er lukket afhænger til dels af hvor mange frivillige kræfter, der kan samles til nedbrydning, maleropgaver og andet forefaldende arbejde.

Brug for dygtige hænder

Formålet med borgermødet er at samle masser af frivillige borgere til arbejdsgrupper, der skal stå for de forskellige steps i renoveringen af butikken. Der er opgaver nok til alle, men der er i særdeleshed brug for hjælp fra dygtige hænder, der kan nedbryde, bygge, samle, spartle, male, rydde op og gøre rent. 

Byg og bo Idrætsforeningen Gadbjerg Idrætsforening tilbyder en bred vifte af aktiviteter. Håndbold Gymnastik FDF Gadbjerg Badminton Gadbjerg Hallen Antenneforeningen Foreningens interesseområde er at skabe bedst mulige modtageforhold vedrørende fjernsyn og FM radio. Borgerforeningen Virker for sognets sunde fremgang, støtter alt, hvad der tjener til fremme af sognets tarv. Er talerør for sognets befolkning, støtter udviklingen i sognet på alle måder Seniorklubben Meninghedsrådet Gadbjerg Løbet Kom og nyd de dejlige naturskønne omgivelser samtidig med at du konkurrerer mod uret. Der er 3 distancer 1,1 - 4,2 - 8,8 km Tennis Crossfitness Hjælpeforeningen Foreningens formål er at støtte den økonomiske udvikling i Gadbjerg, og sikre en fortsat udvikling samt omsætning af ejendomme i byen. Vandværket Værket er et privat fælles vandværk, der forsyner 415 forbrugere med drikkevand. Margrethe Club Margrethe Club
jyskweb