Intern afslutning for motion og Fleksifjer. Der trækkes lod om makker. Vi spiller om gode præmier. Afslutning med Smørrebrød og hygge. Tilmelding
Affaldsindsamlingen er national projekt der understøttes af Danmarks Naturfredningsforening. Det vil være gang i pølsevognen igen i år!
Fællesmøde for alle foreninger i Gadbjerg og omegn.

Generalforsamling Gadbjerg Idrætsforening

Idrætsforeningen På plakaten

Tidspunkt: 09:30-12:30
Sted: Gadbjerg Hallen
Arrangør: Gadbjerg Idrætsforening

Riskofyldt leg i trygge rammer

v/ Balder Brøndsted, lege- og bevægelseskonsulent

 

Hvor langt tør du klatre op i træet? Tør du gå alene ind i den mørke skov? Hvem kan cykle hurtigst ned ad bakken? Risikotagning har altid været en del af børns leg. Det nye er, at de voksne kigger mere med, end de gjorde før i tiden. Uanset om børnene er i dagtilbuddet, i skolen, i foreningen eller i hjemmet, så er der voksne øjne, der ser, og voksne der blander sig og siger stop, hvis legen bliver for vild. Det har uden tvivl sparret mange børn for både skrammer og ulykker. Men kan det også have den modsatte effekt? Risikerer vi at gøre mere skade end gavn, når vi beskytter vores børn imod risikofyldt leg?

 

Dette oplæg sætter fokus på værdierne og vigtigheden af børns risikofyldte leg. Med afsæt i læringsteori, neuropædagogik, legeforskning og masser af praksiserfaringer giver oplægsholderen bud på, hvordan det er muligt at skabe en risikokultur, hvor børn oplever voksne, der støtter dem i at tage chancer, samtidig med at de lærer dem at passe på sig selv og hinanden. 

 

Det får du ud af oplægget:

•  Indblik i betydningen af risikofyldt leg for børns udvikling, læring og livsglæde.

•  Eksempler på risikopædagogik, som både tager højde for sikkerhed og muligheder i børns      risikofyldte leg.

•  Konkrete værktøjer og idéer til hvordan du som voksen kan støtte dine børns

   risiko-mestring, hvad enten det er i hjemmet, institutionen, skolen eller foreningen.

•  Elektronisk hæfte med oplæggets vigtigste værktøjer, legeidéer og links, lige til at   

   gå hjem og bruge.

http://legefabrikken.com/

 

 

Intern afslutning for motion og Fleksifjer. Der trækkes lod om makker. Vi spiller om gode præmier. Afslutning med Smørrebrød og hygge. Tilmelding
Affaldsindsamlingen er national projekt der understøttes af Danmarks Naturfredningsforening. Det vil være gang i pølsevognen igen i år!
Fællesmøde for alle foreninger i Gadbjerg og omegn.
Antenneforeningen Foreningens interesseområde er at skabe bedst mulige modtageforhold vedrørende fjernsyn og FM radio. Badminton Crossfitness FC GOG FDF Gadbjerg Borgerforeningen Virker for sognets sunde fremgang, støtter alt, hvad der tjener til fremme af sognets tarv. Er talerør for sognets befolkning, støtter udviklingen i sognet på alle måder Gadbjerg Fitness Gadbjerg Hallen Gadbjerg Lokalråd Gadbjerg Løbet Kom og nyd de dejlige naturskønne omgivelser samtidig med at du konkurrerer mod uret. Der er 3 distancer 1,1 - 4,2 - 8,8 km Meninghedsrådet Gymnastik Håndbold Idrætsforeningen Gadbjerg Idrætsforening tilbyder en bred vifte af aktiviteter. Løbeklubben Margrethe Club Seniorklubben Skytteforeningen Tennis Vandværket Værket er et privat fælles vandværk, der forsyner 415 forbrugere med drikkevand.
jyskweb