Fugleskydning 2023

Borgerforeningen

Tidspunkt: Hele dagen
Sted: Refstrup Plantage

Kom og vær med til fest i skoven

 

Årets fugleskydning er for alle interesserede - også dem der ikke skyder, men bare vil nyde en dejlig og sjov dag i skoven.

 

Se program og kort her.

I lighed med tidligere år, besøger repræsentanter fra fugleskydningsudvalget samtlige husstande i Gadbjerg Sogn i nærmeste fremtid, med henblik på salg af medlemskort og tegning til fugleskydningen.

Tilmeldning kan også ske til: Aage Bonde 2070 4502 . Mail: fam_bonde@youmail.dk

Byg og bo Idrætsforeningen Gadbjerg Idrætsforening tilbyder en bred vifte af aktiviteter. Håndbold Gymnastik FDF Gadbjerg Badminton Gadbjerg Hallen Antenneforeningen Foreningens interesseområde er at skabe bedst mulige modtageforhold vedrørende fjernsyn og FM radio. Borgerforeningen Virker for sognets sunde fremgang, støtter alt, hvad der tjener til fremme af sognets tarv. Er talerør for sognets befolkning, støtter udviklingen i sognet på alle måder Seniorklubben Meninghedsrådet Gadbjerg Løbet Kom og nyd de dejlige naturskønne omgivelser samtidig med at du konkurrerer mod uret. Der er 3 distancer 1,1 - 4,2 - 8,8 km Tennis Crossfitness Hjælpeforeningen Foreningens formål er at støtte den økonomiske udvikling i Gadbjerg, og sikre en fortsat udvikling samt omsætning af ejendomme i byen. Vandværket Værket er et privat fælles vandværk, der forsyner 415 forbrugere med drikkevand. Margrethe Club Margrethe Club
jyskweb