Kom og vær med til idræt i dagtimerne i Gadbjerg Hallen. Det er for alle, der har lyst til at være aktive sammen med andre. Der er ingen krav til udstyr eller fysik.
Fællesmøde for alle foreninger i Gadbjerg og omegn.

Borgerforeningen og Lokalrådets generalforsamling

Gadbjerg Lokalråd

Tidspunkt: 19:30-22:00
Sted: Gadbjerg Hallens Cafeteria

Generalforsamlingen skal blandet andet tage stilling til den endelige sammenlægning af Lokalråd og Borgerforening. Borgerforeningen og Lokalrådet har hele det forgangne år holdt fælles møde og har i praksis arbejdet som et organ. Nu lægger vi op til at skridtet tages fuldt ud juridsk og regnskabsmæssigt.

De nye vedtægter for den nye Gadbjerg Borgerforening kan læses her:

Nye vedtægter

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Formandens beretning
  3. Kassererens beretning
  4. Indkomne forslag
  5. Sammenlægning af GB og LR herunder nye vedtægter
  6. Valg af råd og suppleanter + valg af stemmetællere
  7. Valg af revisorer
  8. Eventuel
Kom og vær med til idræt i dagtimerne i Gadbjerg Hallen. Det er for alle, der har lyst til at være aktive sammen med andre. Der er ingen krav til udstyr eller fysik.
Fællesmøde for alle foreninger i Gadbjerg og omegn.
Antenneforeningen Foreningens interesseområde er at skabe bedst mulige modtageforhold vedrørende fjernsyn og FM radio. Badminton Crossfitness FC GOG FDF Gadbjerg Borgerforeningen Virker for sognets sunde fremgang, støtter alt, hvad der tjener til fremme af sognets tarv. Er talerør for sognets befolkning, støtter udviklingen i sognet på alle måder Gadbjerg Fitness Gadbjerg Hallen Gadbjerg Lokalråd Gadbjerg Løbet Kom og nyd de dejlige naturskønne omgivelser samtidig med at du konkurrerer mod uret. Der er 3 distancer 1,1 - 4,2 - 8,8 km Meninghedsrådet Gymnastik Håndbold Idrætsforeningen Gadbjerg Idrætsforening tilbyder en bred vifte af aktiviteter. Løbeklubben Margrethe Club Seniorklubben Skytteforeningen Tennis Vandværket Værket er et privat fælles vandværk, der forsyner 415 forbrugere med drikkevand.
jyskweb