Bestyrelsen

Formand: Karin Kjær Olsen, Gammelgårdsvej 28, Gadbjerg, 
tlf. 22552346, mail:kape@c.dk

Best. medl.: Merete Kreutz, Birkebækvej 57, Gadbjerg,
tlf. 30130428

Kasserer: Hanne Guldahl Sørensen, Gadbjergvej 11, Gadbjerg, 
tlf.75876326, mail: kbs@dlgmail.dk

Næstform.: Ulla Dybvad, Sejershaven 26, Gadbjerg,
tlf. 20823025

Best. medl.: Anna Lise Klausholm, Gammelgårdsvej 14, Gadbjerg,

tlf. 28499831

 

 

 

 

 

Byg og bo Idrætsforeningen Gadbjerg Idrætsforening tilbyder en bred vifte af aktiviteter. Margrethe Club Margrethe Club Hjælpeforeningen Foreningens formål er at støtte den økonomiske udvikling i Gadbjerg, og sikre en fortsat udvikling samt omsætning af ejendomme i byen. Crossfitness Meninghedsrådet Vandværket Værket er et privat fælles vandværk, der forsyner 415 forbrugere med drikkevand. Seniorklubben Antenneforeningen Foreningens interesseområde er at skabe bedst mulige modtageforhold vedrørende fjernsyn og FM radio. Gadbjerg Hallen FDF Gadbjerg Gymnastik Håndbold Borgerforeningen Virker for sognets sunde fremgang, støtter alt, hvad der tjener til fremme af sognets tarv. Er talerør for sognets befolkning, støtter udviklingen i sognet på alle måder
jyskweb