Bestyrelsen

Formand: Karin Kjær Olsen, Gammelgårdsvej 28, Gadbjerg, 
tlf. 22552346, mail:kape@c.dk

Best. medl.: Benta Christensen, Tofthøj Møllevej 26, Gadbjerg,
tlf. 75876092

Kasserer: Hanne Guldahl Sørensen, Gadbjergvej 11, Gadbjerg, 
tlf.75876326, mail: kbs@dlgmail.dk

Næstform.: Ulla Dybvad, Sejershaven 26, Gadbjerg,
tlf. 20823025

Best. medl.: Anna Lise Klausholm, Gammelgårdsvej 14, Gadbjerg,

tlf. 28499831

 

 

 

 

 

Antenneforeningen Foreningens interesseområde er at skabe bedst mulige modtageforhold vedrørende fjernsyn og FM radio. Badminton FC GOG FDF Gadbjerg Borgerforeningen Virker for sognets sunde fremgang, støtter alt, hvad der tjener til fremme af sognets tarv. Er talerør for sognets befolkning, støtter udviklingen i sognet på alle måder Gadbjerg Fitness Gadbjerg Hallen Hjælpeforeningen Gadbjerg Lokalråd Gadbjerg Løbet Kom og nyd de dejlige naturskønne omgivelser samtidig med at du konkurrerer mod uret. Der er 3 distancer 1,1 - 4,2 - 8,8 km Meninghedsrådet Gymnastik Håndbold Idrætsforeningen Gadbjerg Idrætsforening tilbyder en bred vifte af aktiviteter. Løbeklubben Margrethe Club Seniorklubben Skytteforeningen Tennis Vandværket Værket er et privat fælles vandværk, der forsyner 415 forbrugere med drikkevand.
jyskweb