Vi starter den nye petanque sæson op mandag d. 17. maj på petanquebanen på sportspladsen bag Gadbjerg Skole. Vi spiller hver mandag fra kl. 14 - 16 incl. kaffepause…

Nyt vedrørende parkering i Gadbjerg

Borgerforeningen

Så ser det ud til at Vejle Kommune er gået i gang med at opfylde et mangeårigt ønske fra mange i Gadbjerg – nemlig at regulere parkering gennem Gadbjerg.
På generalforsamling og bestyrelsesmøder i både Lokalråd og Borgerforening har emnet i flere gange været drøftet. Og at det skulle etableres på den mest hensigtsmæssige måde, som både Politiet, kommunen og Gadbjergs borgere kunne sige OK til.

Overvejelserne er endt ud i, at der på strækningen fra Tårnet og nordpå til Gadbjerg Station (=jernbanen), etableres 12 parkeringsbåse i vejens højre side, hvor det er tilladt at parkere. Udenfor disse båse, og altså hele strækningen i vejens venstre side, vil der være parkering forbudt. Men der bliver ikke pillet ved de parkeringspladser vi derudover har i byen, så der burde være plads til alle.

Disse nye regler vil på hele strækningen sikre bedre oversigtsforhold end der er nu og det vil ligeledes gøre det mere smidigt for både de bløde trafikanter og bilister at komme gennem byen – også for rutebiler og lastvogne. Vi tror også på, at både de gående og cyklende skolebørn, vil kunne færdes mere trygt på skolevejen, når der er frit udsyn igennem byen.

Vi ville gerne have meldt denne gode nyhed ud mere rettidigt, inden kommunen startede op, men info om opstartsdatoen var desværre ikke nået til Gadbjerg inden skilte- og vejmalingsfolkene. Allestedsnærværende Corona har også her delvist saboteret de normale informationsveje.

Gadbjerg Borgerforening

Vi starter den nye petanque sæson op mandag d. 17. maj på petanquebanen på sportspladsen bag Gadbjerg Skole. Vi spiller hver mandag fra kl. 14 - 16 incl. kaffepause…
Antenneforeningen Foreningens interesseområde er at skabe bedst mulige modtageforhold vedrørende fjernsyn og FM radio. Badminton FC GOG FDF Gadbjerg Borgerforeningen Virker for sognets sunde fremgang, støtter alt, hvad der tjener til fremme af sognets tarv. Er talerør for sognets befolkning, støtter udviklingen i sognet på alle måder Gadbjerg Fitness Gadbjerg Hallen Hjælpeforeningen Gadbjerg Lokalråd Gadbjerg Løbet Kom og nyd de dejlige naturskønne omgivelser samtidig med at du konkurrerer mod uret. Der er 3 distancer 1,1 - 4,2 - 8,8 km Meninghedsrådet Gymnastik Håndbold Idrætsforeningen Gadbjerg Idrætsforening tilbyder en bred vifte af aktiviteter. Løbeklubben Margrethe Club Seniorklubben Skytteforeningen Tennis Vandværket Værket er et privat fælles vandværk, der forsyner 415 forbrugere med drikkevand.
jyskweb