- Den aktive landsby i hjertet af Vejle kommune

Landsbyprogrammet

Gadbjergs Landsbyprogram har været behandlet i diverse udvalg og tilsidst i Byrådet den 30. juni 2010. Landsbyprogrammet er godkendt med de aftalte ændringer, dog med den bemærkning "at hvis skolestrukturdebatten medfører ændringer i skolefunktionerne, revurderes planen"

Nedenstående er de kommentarer der er kommet fra de f.ske udvalg:

Styregruppens ændringsforslag har været drøftet med Gadbjerg lokalråd som fuldt ud bakker op om det nuværende landsbyprogram. Lokalrådets eneste bemærkninger er nu "Hvornår kan vi gå i gang?"
                     

Byrådet har afsat i alt 2,4 mio kr. i perioden 2010 - 2012 til processen bag de ti landsbyprogrammer og realisering af konkrete projekter. I i forbindelse med budgettet for 2010 er der afsat en ramme på 800.000 kr. Når landsbyprogrammet er godkendt, vil der i samarbejde med Gadbjerg blive aftalt at igangsætte et eller flere konkrete projekter indenfor landsbyprogrammets rammer som opfølgning på byrådets beslutning.                                    

Chef for Udviklingssekretariatet indstiller, 16. juni 2010, pkt. 26:
at landsbyprogram for Gadbjerg anbefales til Økonomiudvalget  

                     
Udvalget for Lokalsamfund og Nærdemokrati, 16. juni 2010, pkt. 26:
Indstillingen godkendt med en bemærkning om, at hvis skolestrukturdebatten medfører ændringer i skolefunktionerne, revurderes planen. 

Landbyprogram for Gadbjerg anbefales.      

        
Økonomiudvalget, 21. juni 2010, pkt. 233:

Anbefales af et flertal på 7 medlemmer af Økonomiudvalget.

Dan Arnløv Jørgensen og Torben Elsig-Pedersen tog forbehold for deres stillingtagen til Byrådets behandling af sagen. 

 

Byrådet den 30. juni 2010:           

Beslutning

Godkendt.

 

Antenneforeningen Foreningens interesseområde er at skabe bedst mulige modtageforhold vedrørende fjernsyn og FM radio. Badminton Crossfitness FC GOG FDF Gadbjerg Borgerforeningen Virker for sognets sunde fremgang, støtter alt, hvad der tjener til fremme af sognets tarv. Er talerør for sognets befolkning, støtter udviklingen i sognet på alle måder Gadbjerg Fitness Gadbjerg Hallen Gadbjerg Lokalråd Gadbjerg Løbet Kom og nyd de dejlige naturskønne omgivelser samtidig med at du konkurrerer mod uret. Der er 3 distancer 1,1 - 4,2 - 8,8 km Meninghedsrådet Gymnastik Håndbold Idrætsforeningen Gadbjerg Idrætsforening tilbyder en bred vifte af aktiviteter. Løbeklubben Margrethe Club Seniorklubben Skytteforeningen Tennis Vandværket Værket er et privat fælles vandværk, der forsyner 415 forbrugere med drikkevand.
jyskweb