Grundet covid19 er fitnesscentret midlertidig lukket.

Genindmeldelse

Genindmeldelse er kun muligt, hvis du har beholdt din nøglebrik fra tidligere medlemskab, og det er mere en 30 dage siden dit abonnement er udløbet - hvis ikke du har en nøglebrik, skal du tilmelde dig som nyt medlem.

Aftalen er bindende og der vil ikke være adgang til fitnesscentret med din nøglebrik inden du også har tegnet et nyt abonnement på siden.

 

Ved genindmeldesen bekræfter jeg samtidig på ny at have læst og accepteret "Regler for medlemskab og adfærd" hos Gadbjerg Fitness.

 

Antenneforeningen Foreningens interesseområde er at skabe bedst mulige modtageforhold vedrørende fjernsyn og FM radio. Badminton FC GOG FDF Gadbjerg Borgerforeningen Virker for sognets sunde fremgang, støtter alt, hvad der tjener til fremme af sognets tarv. Er talerør for sognets befolkning, støtter udviklingen i sognet på alle måder Gadbjerg Fitness Gadbjerg Hallen Hjælpeforeningen Gadbjerg Lokalråd Gadbjerg Løbet Kom og nyd de dejlige naturskønne omgivelser samtidig med at du konkurrerer mod uret. Der er 3 distancer 1,1 - 4,2 - 8,8 km Meninghedsrådet Gymnastik Håndbold Idrætsforeningen Gadbjerg Idrætsforening tilbyder en bred vifte af aktiviteter. Løbeklubben Margrethe Club Seniorklubben Skytteforeningen Tennis Vandværket Værket er et privat fælles vandværk, der forsyner 415 forbrugere med drikkevand.
jyskweb