Dopingpolitik

Gadbjerg Fitness samarbejder med Anti Doping Danmark og følger deres retningslinjer med henblik på at forebygge dopingproblemer i centret.

Anti Doping Danmark kommer på uanmeldt kontrolbesøg og alle medlemmer er forpligtede til at lade sig dopingteste på forlangende.

Ved en positiv dopingprøve vil medlemmet blive udelukket fra alle centre der samarbejder med Anti Doping Danmark i 2 år. Indbetalt kontingent tilbagebetales ikke.

Nægter et medlem at lade sig dopingteste, uanset årsagen hertil, betragtes dette som en positiv prøve.

Salg af doping og brug af doping i gentagelsestilfælde vil medføre bortvisning og udelukkelse af centret for altid.

 

Gadbjerg Fitness´ dopingansvarlige er Henning Regnvald Hansen.

Antenneforeningen Foreningens interesseområde er at skabe bedst mulige modtageforhold vedrørende fjernsyn og FM radio. Badminton FC GOG FDF Gadbjerg Borgerforeningen Virker for sognets sunde fremgang, støtter alt, hvad der tjener til fremme af sognets tarv. Er talerør for sognets befolkning, støtter udviklingen i sognet på alle måder Gadbjerg Fitness Gadbjerg Hallen Hjælpeforeningen Gadbjerg Lokalråd Gadbjerg Løbet Kom og nyd de dejlige naturskønne omgivelser samtidig med at du konkurrerer mod uret. Der er 3 distancer 1,1 - 4,2 - 8,8 km Meninghedsrådet Gymnastik Håndbold Idrætsforeningen Gadbjerg Idrætsforening tilbyder en bred vifte af aktiviteter. Løbeklubben Margrethe Club Seniorklubben Skytteforeningen Tennis Vandværket Værket er et privat fælles vandværk, der forsyner 415 forbrugere med drikkevand.
jyskweb