Tilskud til bygningsfornyelse på Langgade

Fra vejledningens forord

Vejle Kommune vil gerne medvirke til, at bymidten i Gadbjerg istandsættes og vedligeholdes på en måde, der kan forbedre og bevare gadebilledet. Vejle Kommune arbejder på at skabe smukkere byer og landsbyer på flere områder. Det gælder høj arkitektonisk kvalitet i nybyggeriet, forbedring af det visuelle miljø i gaderne ved nye belægninger, belysning, beplantning, bænke og lignende byudstyr. Ligeså vigtigt er det at værne om de eksisterende bygninger, da det i dag er umuligt at genskabe den gamle bygningskultur. Formålet med denne vejledning er at sætte fokus på byens kulturarv, og give nogle gode råd om, hvordan vi kan få den endnu mere frem i gadebilledet.

Udvalg for Lokalsamfund og Nærdemokrati har derfor afsat en pulje, til at støtte ejere ved bygningsfornyelse af bygninger langs Langgade i Gadbjerg, fra før 1960. Denne vejledning skal samtidig ses som en hjælp til alle, der står over for en ombygning eller istandsættelse af et byhus i Gadbjerg.

Antenneforeningen Foreningens interesseområde er at skabe bedst mulige modtageforhold vedrørende fjernsyn og FM radio. Badminton Crossfitness FC GOG FDF Gadbjerg Borgerforeningen Virker for sognets sunde fremgang, støtter alt, hvad der tjener til fremme af sognets tarv. Er talerør for sognets befolkning, støtter udviklingen i sognet på alle måder Gadbjerg Fitness Gadbjerg Hallen Gadbjerg Lokalråd Gadbjerg Løbet Kom og nyd de dejlige naturskønne omgivelser samtidig med at du konkurrerer mod uret. Der er 3 distancer 1,1 - 4,2 - 8,8 km Meninghedsrådet Gymnastik Håndbold Idrætsforeningen Gadbjerg Idrætsforening tilbyder en bred vifte af aktiviteter. Løbeklubben Margrethe Club Seniorklubben Skytteforeningen Tennis Vandværket Værket er et privat fælles vandværk, der forsyner 415 forbrugere med drikkevand.
jyskweb