Meta Mariehjemmet Gadbjerg

19-09-2007 Gadbjerg Lokalråd

D. 13. september 2007 blev Meta Mariehjemmet etableret som en Selvejende Institution, som en del af paraplyorganisationen Fonden Mariehjemmene.

Bestyrelsen bag Meta Mariehjemmet er:

  • Formand Mette Fjord Nielsen
  • Næstformand Aage Bonde
  • Kasser Hanne Lehnhardt
  • Ruth Jakobsen
  • Curt Nielsen
  • Anne Mette Sieverts (udpeget af Fonden Mariehjemmene)

Bestyrelsen har sammen med Fonden Mariehjemmene ansøgt Servicestyrelsen (institution under Socialministeriet) om certificering som friplejebolig leverandør, hvilket i praksis vil sige at der er ansøgt om ret til at etablere 28 friplejeboliger (plejehjem) til mennesker med plejebehov.

Der er udarbejdet vedtægter for Meta Mariehjemmet som er i overensstemmelse med Fonden Mariehjemmenes vedtægter.

Den 13. september 2007 blev for initiativgruppen bag Meta Mariehjemmet en ganske særlig og meget glædelig dag, idet det nu ser ud til at flere års arbejde endelig vil vise resultater. Vi er selvfølgelig afhængige af, at vi får bevillingen til at drive friplejehjem, men Fonden Mariehjemmene vurderer at chancerne herfor er gode.

Teddy og Meta Thomsen har tålmodigt holdt grunden til Meta Mariehjemmet ledig til bebyggelse, og det har været en stor hjælp for projektets tilblivelse.

Ruth Hoffmann ønskede ikke at fortsætte som formand for bestyrelsen. Ruth har gjort en meget flot indsats for projektet og det skal hun have mange tak for.

Vi håber, at bevillingen til at drive plejehjem bliver givet i løbet af efteråret, så byggeprojektet kan komme i licitation, således at byggeriet kan påbegyndes i foråret 2008.

 

Mette Fjord Nielsen

Refshaven 32
7321 Gadbjerg
75876155
mettefn-removethis@removethis-gadbjergnet.dk

 
OM GADBJERG.DK | WEBMASTER