Landsbyplanen 2025

08-03-2017 Gadbjerg Lokalråd

En syvårsplan for Gadbjerg

Der er ideer i alle størrelser, farver og faconer og alligevel er der en klar rød tråd.

Sidste efterår mødte omkring 100 borgere op for at udvikle ideer for Gadbjerg. Vi har samlet tankerne i dokumentet Landsbyplan 2025. Planen kan afhentes hos Købmanden, Billeskov PC, Pizzariaet, i Margrethe Klubben eller til Lokalrådets generalforsamling.

Der er ideer i alle størrelser, farver og faconer og alligevel er der en klar rød tråd. Alle forslag og ideer vil gøre det gode landsbymiljø i Gadbjerg endnu mere attraktivt.

Nogle af ideerne er allerede i fuld udvikling af aktive borgere. F.eks. arbejder Tænketanken med stor succes på at byudvikle udstykningerne omkring Meta Marie-hjemmet. En anden spændende sag der også er i gang, er anlæggelse af en multibane på området ved siden af petanquebanen. Der er netop søgt midler til multibane-projektet der kan skabe et nyt samlingspunkt mellem skoven og byen. Men derudover er der kommet mange andre gode ideer til torvs. Lokalrådet vil i den kommende tid søge tovholdere og ildsjæle der kan udfolde ideerne helt og virkeliggøre dem i fremtidens Gadbjerg.

Nærdemokratiets dag

På onsdag (d. 15. marts) holder Lokalrådet generalforsamling. Det vil være en nærliggende lejlighed til at byde ind med spørgsmål og kommentarer til rådets arbejde. Der vil også være mulighed for at komme ind i Gadbjerg Lokalråd da der er medlemmer der trækker sig i år. Lokalrådsarbejde er nærdemokrati når det er bedst; det bliver næppe mere lokalt. Og alligevel rækker det ud over sognegrænsen til vores naboer og helt ind til politikere og embedsfolk i Vejle. En helt særlig bøn går til Smidstrup og Ungdommen: Vi ser jer meget gerne repræsenteret i Gadbjerg Lokalråd.

Ses vi på onsdag? Det tror jeg nok vi gør!

Filer:
Landsbyplan2025.pdf1.4 M
 
OM GADBJERG.DK | WEBMASTER