Huset fuldt til byggemøde

05-04-2017 Byg og bo

Møde vedr. byggeprojekter på Sejershaven i Gadbjerg 

Forud for et møde den 7. april med byrådspolitikere og embedsmænd fra Vejle Kommune, med henblik på at få færdiggjort udstykningen på Sejershaven, havde Tænketanken inviteret til et orienterende møde i Sognehuset den 4. april. 

Her var der bl.a. præsentation af 2 rækkehusprojekter (Se link herunder) til eje eller leje på dagsordenen, herudover efterlyste Tænketanken tilkendegivelser fra seriøst interesserede, der påtænker at bosætte sig på Sejershaven. Gadbjerg har ingen boliger til leje og har ikke haft det i en længere periode.

Der var mødt over 30 personer op til dette møde, hvor Aage Bonde bød velkommen og orienterede om mødet med politikere og embedsmænd, den 7. april.

Herefter præsenterede Torben Pedersen 2 forskellige rækkehusprojekter i råskitseform sammen med et prisestimat. Det er ikke muligt på nuværende tidspunkt at komme med en hel præcis pris, idet der er nogle ubekendte faktorer mht til grundkøb mm.

Med så mange fremmødte og underskrifter fra 10 interesserede i leje eller køb, anser vi mødet for en succes og vi tror at der er endnu flere der lurepasser og afventer situationen for så vidt angår konklusionen af mødet den 7. april med hensyn til færdiggørelse af udstykningen på Sejershaven.

Hvis der er nogle der har kommentarer eller spørgsmål i forhold til det fremlagte, er vedkommende meget velkommen til at kontakte en af os der står på bagsiden af det udleverede materiale. Vi vil gøre meget for at styrke mulighederne for en sund og fornuftig udvikling i Gadbjerg.

 
OM GADBJERG.DK | WEBMASTER