Velkommen til Gadbjerg Borger- og Håndværkerforening

Vor formålsparagraf er:

"at virke for sognets sunde fremgang, at støtte alt, hvad der tjener til fremme af sognets tarv; som talerør for sognets befolkning, støtte udviklingen i sognet på alle måder, også i form af kontante tilskud eller lån til institutioner, foreninger, industricenter mm, ved køb og salg af fast ejendom og hvad dertil hører. Formålet er endvidere at skabe sammenhold mellem borgere i sogne, give dem anledning til at mødes ved foredrag, underholdning, selskabelige lejligheder og andre sammenkomster"

 
OM GADBJERG.DK | WEBMASTER