- Den aktive landsby i hjertet af Vejle Kommune

Seneste nyt

Flittig brug, vind og vejr har taget hårdt på skovlegepladsen. Den lever ikke længere op til de sikkerhedsmæssige krav og bliver nedlagt af Naturstyrelsen.

Her kan du finde præsentationen og referatet fra Borgermødet om Gadbjerg Butikshus d. 28.02.2023

Vi har været rundt i byen for at sælge anparter og har fået en række spørgsmål, som vi besvarer her. Har du endnu ikke tegnet anparter, så kan du gøre det herunder.
Såfremt der er opbakning blandt borgerne får vi fjernvarme i 2026 på en linjeføring fra Give via Riis og Givskud.
I løbet af oktober 2022 skal der sælges anparter for 1 mio. kroner til erhvervelse af bygningerne og istandsættelse af butikslokalet. Få mere information og tegn dine…

Kalenderen

Få en status på købmandsprojeket og vær med til at vælge den nye bestyrelse ind. Hvis du vil bidrage til bestyrelsesarbejdet kan du henvende dig til initiativgruppen…

Borgerforeningen er til for dig. Kom til årets generalforsamling og bliv opdateret på hvad Borgerforeningen har bedrevet i 2022, og hvad der skal ske det næste år.

Årets fugleskydning finder igen sted i Refstrup Plantage. Mere info følger.

På plakaten

Købmands-facts

Ny købmand i Gadbjerg..?

Fest i skoven

Byg og bo Idrætsforeningen Gadbjerg Idrætsforening tilbyder en bred vifte af aktiviteter. Håndbold Gymnastik FDF Gadbjerg Badminton Gadbjerg Hallen Antenneforeningen Foreningens interesseområde er at skabe bedst mulige modtageforhold vedrørende fjernsyn og FM radio. Borgerforeningen Virker for sognets sunde fremgang, støtter alt, hvad der tjener til fremme af sognets tarv. Er talerør for sognets befolkning, støtter udviklingen i sognet på alle måder Seniorklubben Meninghedsrådet Gadbjerg Løbet Kom og nyd de dejlige naturskønne omgivelser samtidig med at du konkurrerer mod uret. Der er 3 distancer 1,1 - 4,2 - 8,8 km Tennis Crossfitness Hjælpeforeningen Foreningens formål er at støtte den økonomiske udvikling i Gadbjerg, og sikre en fortsat udvikling samt omsætning af ejendomme i byen. Vandværket Værket er et privat fælles vandværk, der forsyner 415 forbrugere med drikkevand. Margrethe Club Margrethe Club
jyskweb