Kategori: Idrætsforeningen

Generalforsamling Idrætsforeningen

Start: onsdag - 20.02.19 kl. 20:00
Sted: Gadbjerg hallens cafeteria
Slut: kl. 21:30
Kontakt: Gadbjerg IF

Dagsorden:

1.   Valg af dirigent

2.  Aflæggelse af beretning

3.  Forelæggelse af det reviderede regnskab

4.  Behandling af indkomne forslag

5.              

a .Valg af bestyrelsen i henhold til § 6.1

 

b.  Valg af suppleanter til bestyrelsen i henhold til § 6.1

 

c.   Valg af revisorer

 

d.  Valg af revisorsuppleant

 

e.  Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer + 1 suppleant til F.C. G.O.G.´s bestyrelse. Et af disse medlemmer vælges til at indgå i G.I.F.´s hovedbestyrelse. Disse indstilles af fodboldafdelingen i henhold til samarbejdsaftalen mellem Gadbjerg og Givskud idrætsforeninger.

 

f.   Valg af en FCM repræsentant og 1 suppleant

 

6.  Eventuelt

 
OM GADBJERG.DK | WEBMASTER