Kategori: Antenneforeningen

Generalforsamling Antenneforeningen

Start: onsdag - 23.01.19 kl. 19:30
Sted: Gadbjerg Hallens Cafeteria
Slut: kl. 21:00

Dagsorden

 

1.      valg af dirigent

2.      Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år

3.      Aflæggelse af regnskab

4.      Meddelelse af bemyndigelse iht. §23

5.      Fastsættelse af kontingent

6.      Eventuelle forslag

7.      Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleant

8.      Valg af revisor og revisorsuppleant

9.      Eventuelt

 
OM GADBJERG.DK | WEBMASTER