Kategori: Gadbjerg Lokalråd

Lokalrådsmøde - Generalforsamling

Start: tirsdag - 19.03.19 kl. 19:00
Sted: Sognehuset
Slut: kl. 21:00

Dagsorden ifølge vedtægter:

  1. Valg af dirigent
  2. Formandens beretning
  3. Kassererens beretning
  4. Indkomne forslag
  5. Det forventer vi at arbejde med i kommende år
  6. Valg af lokalråd og suppleanter, evt. valg af stemmetællere
  7. Valg af revisorer
  8. Eventuelt
 
OM GADBJERG.DK | WEBMASTER