Kategori: Gadbjerg Lokalråd

Lokalrådets Generalforsamling

Start: tirsdag - 19.03.19 kl. 19:00
Sted: Sognehuset
Slut: kl. 21:00

Dagsorden ifølge vedtægter:

  1. Valg af dirigent
  2. Formandens beretning
  3. Kassererens beretning
  4. Indkomne forslag
  5. Det forventer vi at arbejde med i kommende år
  6. Valg af lokalråd og suppleanter, evt. valg af stemmetællere
  7. Valg af revisorer
  8. Eventuelt

Forslag til vedtægtsændring

Nuværende
§3,
Stk. 4: Såfremt foreningen har konstitueret sig med en bestyrelsesformand under 18 år, tegnes foreningen af formanden og et bestyrelsesmedlem over 18 år i foreningen såfremt situationen påkræver det.


Forslag

§3,
Stk. 4: Lokalrådet tegnes af formanden og kassereren. Såfremt rådet har konstitueret sig med en bestyrelsesformand under 18 år, tegnes foreningen af næstformanden og kassereren. Rådet skal altid tegnes af to myndige personer.

 
OM GADBJERG.DK | WEBMASTER