Nytårskuren

Afholdes i januar. Arrangeres af foreningerne på skift. Alle foreningers bestyrelser inviteres.

Tidligere arrangører

2018: Skytteforeningen
2019: Borgerforeningen

Generalforsamling

Lokalrådet vælges på et borgermøde i marts måned hvert år. Eventuelle forslag skal være fremsendt inden 10 dage før mødets afholdelse. Forslag sendes til maito:[email protected]

Alle borgere der har tilknytning til lokalområdet Gadbjerg kan lade sig opstille på borgermødet, hvor de kan vælges.

Kommunens årsmøde for alle lokalråd

Afholdes af kommunen i årets først halvdel.

Forårsrengøring

Forårsrengøring afholdes i april.

Fællesmøde for Gadbjergs foreninger

Formålet for mødet er at koordinere foreningernes aktiviteter og løfte fælles opgaver.

Mødet afholdes en gang årligt (september) og arrangeres af lokalrådet.

Lokalrådenes eget fællesmøde

Afholdelse uden deltagelse af forvaltningen i sidste halvår. Lokalrådene skiftes til at arrangere mødet.

 
OM GADBJERG.DK | WEBMASTER