Landsbyplanen 2025

En syvårsplan for Gadbjerg

September 2016 mødte omkring 100 borgere op for at udvikle ideer for Gadbjerg. Vi har samlet tankerne i dokumentet Landsbyplan 2025

Der er ideer i alle størrelser, farver og faconer og alligevel er der en klar rød tråd. Alle forslag og ideer vil gøre det gode landsbymiljø i Gadbjerg endnu mere attraktivt.

Nogle af ideerne er allerede i fuld udvikling af aktive borgere. F.eks. arbejder Tænketanken med stor succes på at byudvikle udstykningerne omkring Meta Marie-hjemmet. En anden spændende sag der også er i gang, er anlæggelse af en multibane på området ved siden af petanquebanen. Der er netop søgt midler til multibane-projektet der kan skabe et nyt samlingspunkt mellem skoven og byen. Men derudover er der kommet mange andre gode ideer til torvs. Lokalrådet vil i den kommende tid søge tovholdere og ildsjæle der kan udfolde ideerne helt og virkeliggøre dem i fremtidens Gadbjerg.

Landsbyplan 2025

 
OM GADBJERG.DK | WEBMASTER